PROSEDUR PEMBAYARAN BALIK TABUNG PINJAMAN PELAJARAN (TPP)
Pelajar yang telah tamat pengajian akan menerima surat tuntutan bayaran balik pinjaman dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian. Bagi kes pelajar yang berhenti, surat tuntutan bayaran balik akan dikeluarkan serta-merta setelah KPT menerima status terkini pelajar dari pusat pengajian.
»
Sepertimana yang tertakluk di dalam Fasal 3 dan 4 Perjanjian Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP), semua pelajar yang menerima pinjaman TPP adalah dikehendaki membayar balik wang pinjaman kepada KERAJAAN setelah pelajar menamatkan pengajian / berhenti.
»
Pelajar dikehendaki membayar balik keseluruhan pinjaman yang telah diterima setelah menerima surat tuntutan bayaran balik pinjaman dari KPT. Walau bagaimanapun, pelajar adalah digalakkan untuk membayar balik pinjaman tanpa menunggu surat tuntutan bayaran balik daripada KPT.
PERTUKARAN / KEMASKINI ALAMAT
»
Pelajar adalah bertanggungjawab untuk mengemaskini alamat tetap / surat-menyurat pada semester akhir pengajian untuk memudahkan urusan surat-menyurat dan penghantaran resit. Kerjasama pelajar dalam perkara ini adalah penting bagi mengelakkan masalah surat tuntutan bayaran balik tidak sampai kepada pelajar. Namun begitu, pelajar boleh dikenakan tindakan undang-undang sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu.
»
Jika pelajar telah bertukar alamat setelah tamat pengajian atau tidak menerima surat tuntutan bayaran balik dalam tempoh 6 bulan selepas tamat pengajian, pelajar boleh menghubungi talian di bawah untuk tindakan selanjutnya:-
Tel : 03-8884 4600 (Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Bayaran Balik).
E-mel : enforcement@mohe.gov.my
BAYARAN BERMASALAH (PENTING)
Unit Penguatkuasaan Dan Kutipan Bayaran Balik telah menerima beberapa wang pos / bank draf / cek di mana nama dan kad pengenalan pelajar tidak ditulis di belakang wang pos / bank draf / cek tersebut. Keadaan ini telah menyebabkan kesukaran KPT untuk mengenalpasti pelajar yang membuat bayaran berkenaan. Sehubungan dengan itu, pelajar yang telah membuat bayaran melalui wang pos / bank draf / cek tetapi masih belum menerima resit pembayaran dipohon supaya menghubungi unit ini untuk membuat semakan. Ini adalah kerana tarikh luput wang pos / bank draf / cek tersebut adalah 3 bulan dari tarikh pembelian. Wang pos / bank draf / cek yang telah luput perlu dikembalikan kepada pelajar untuk ditunaikan di pejabat pos dan pelajar perlu membuat wang pos / bank draf / cek yang baru atau menggunakan cara bayaran yang lain. KPT tidak akan bertanggungjawab di atas kesilapan yang dilakukan pelajar.
KAEDAH BAYARAN TABUNG PINJAMAN PELAJARAN KPT (sila klik di sini)
Peringatan:
»
Maklumat bayaran berikut adalah untuk pembayaran balik Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) bagi pelajar peringkat sijil di Politeknik dan peringkat sijil dan diploma di Kolej Komuniti sahaja. Kaedah bayaran ini tiada kaitan dengan PTPTN.
»
Sila pastikan jenis pinjaman yang diperoleh oleh para pelajar sebelum membuat bayaran kerana kesilapan maklumat pada borang pembayaran akan menyebabkan bayaran tersebut dimasukkan ke akaun yang salah.
»
KPT tidak akan bertanggungjawab sekiranya pelajar tidak melengkapkan maklumat yang dikehendaki secara sengaja  ataupun tidak sengaja kerana ketiadaan maklumat tersebut akan melambatkan proses penerimaan bayaran.
»
Para pelajar dinasihatkan untuk membuat semakan bayaran di laman web KPT untuk mengetahui baki pinjaman yang terkini (Sistem Semakan Penyata Biasiswa / Pinjaman KPT).
»
Hanya pembayaran melalui wang pos / kiriman wang / bank draf / cek sahaja yang akan menerima resit melalui pos. Dinasihatkan supaya para pelajar mengemaskini alamat surat menyurat untuk memudahkan penghantaran resit.
RESIT PEMBAYARAN
Pelajar yang telah membuat bayaran melalui wang pos, kiriman wang, cek, bank draf dan bayaran tunai di kaunter Bahagian Biasiswa sahaja yang akan diberikan resit rasmi. Manakala pelajar yang memilih kaedah bayaran secara potongan gaji, tunai di kaunter BIMB dan  perbankan internet di BIMB tidak akan menerima resit rasmi dari KPT dan memadai slip bayaran sebagai bukti pembayaran. Semakan bayaran boleh dibuat melalui ”Sistem Semakan Penyata Biasiswa / Pinjaman KPT” di laman web utama KPT.
Sistem semakan tersebut akan dikemaskini setiap hari Selasa dan Khamis. Jika pelajar mendapati maklumat bayaran tidak dikemaskini dalam sistem tersebut, sila hubungi Unit Penguatkuasaan untuk tindakan susulan.
GANTIRUGI PINJAMAN (TEMPOH 60 HARI)
Bagi pelajar yang tidak menamatkan pengajian atau berhenti dikehendaki membuat bayaran gantirugi pinjaman secara sekaligus (lump sum) dalam tempoh 60 hari dari tarikh surat tuntutan. Walau bagaimanapun, permohonan untuk membuat bayaran secara ansuran boleh dipertimbangkan dengan mengemukakan alasan yang kukuh. Permohonan tersebut perlu disertakan bersama salinan slip gaji (bagi yang sudah bekerja) dan bagi pelajar yang tidak mempunyai slip gaji perlu menyatakan gaji yang diterima dalam surat permohonan tersebut dan dialamatkan ke:-
 
  Bahagian Biasiswa,
  Kementerian Pengajian Tinggi,
  Aras 4, Blok 1, Menara PjH, Presint 2,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62100 PUTRAJAYA.
  (u.p.: Unit Penguatkuasaan dan Kutipan Balik)
BAYARAN SECARA ANSURAN
Pelajar yang tamat pengajian perlu membuat bayaran mengikut jadual bayaran yang telah ditetapkan. Sekiranya pelajar gagal menjelaskan bayaran dalam tempoh yang ditetapkan, tempoh bayaran tidak akan dilanjutkan. Surat Peringatan akan dikeluarkan sekiranya tidak menerima apa-apa bayaran dalam tempoh 6 bulan selepas tarikh surat tuntutan.
PENANGGUHAN BAYARAN BALIK PINJAMAN
Penangguhan bayaran balik pinjaman Tabung Pinjaman Pelajaran (TPP) akan dipertimbangkan berdasarkan situasi-situasi seperti yang berikut:
»
Pelajar tamat pengajian di peringkat sijil dan menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi (diploma/ijazah pertama);atau
»
Menerima surat tuntutan walaupun masih belum menamatkan pengajian. Peminjam dikehendaki mendapatkan surat pengesahan dari pusat pengajian yang mengesahkan status peminjam yang masih belum tamat pengajian; atau
»
Pelajar sakit dan tidak berupaya mencari pekerjaan dalam tempoh tertentu. Tempoh penangguhan adalah berdasarkan laporan perubatan dan sijil sakit yang dikeluarkan hospital;atau
»
Pelajar yang tidak menyempurnakan pengajian di peringkat sijil untuk menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi (diploma/ijazah pertama);dan
»
Menyertakan surat tawaran sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi (diploma/ijazah pertama) yang telah  disahkan;dan
»
Menyertakan kad matrik (diploma/ijazah pertama) yang telah disahkan;atau
»
Surat pengesahan dari pihak institusi pengajian (diploma/ijazah pertama) yang mengesahkan pelajar tersebut adalah pelajar di institusi tersebut. Surat tersebut perlu menyatakan peringkat pengajian, tempoh pengajian dan nombor telefon pegawai berkenaan.
Sila isikan Borang Permohonan Penangguhan ini beserta dokumen yang lengkap dan kembalikan ke alamat seperti di dalam borang tersebut.
Permohonan penangguhan atas sebab-sebab selain daripada di atas akan ditolak secara automatik. Contoh alasan penangguhan yang tidak akan dipertimbangkan adalah seperti berikut:-
»
Peminjam menyambung pengajian di peringkat yang sama (sijil) walaupun di institusi yang berlainan. Peminjam hanya dibenarkan membuat permohonan rayuan bayaran secara ansuran.
»
Peminjam masih belum memperolehi pekerjaan atau seumpamanya
SYARAT KELULUSAN PENANGGUHAN
»
Pelajar dibenarkan membuat penangguhan bayaran sepanjang tempoh pengajian tersebut dengan syarat membayar ansuran pertama sebanyak RM 125.00 atau ansuran tertunggak (sekiranya belum memulakan bayaran) dari tarikh mula bayar seperti di dalam surat tuntutan sehingga tarikh pendaftaran pengajian yang baru.
»
Walau apapun situasi yang dihadapi pelajar, penangguhan bayaran balik pinjaman TIDAK akan dibenarkan kecuali melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi (diploma / ijazah). Perkara ini dinyatakan dengan jelas di dalam perjanjian. Pertimbangan hanya boleh diberikan untuk mengurangkan ansuran bulanan.
»
Borang Kelulusan Penangguhan pula hanya perlu diisi dan dihantar ke bahagian ini setelah pelajar menerima surat arahan pembayaran tunggakan / ansuran pertama sebagai syarat kelulusan penangguhan dan telah membuat bayaran tertunggak / ansuran pertama seperti yang dituntut.
Pegawai Yang Boleh Dihubungi :
 NAMA
NO TELEFON
E-MAIL@mohe.gov.my
  PN NUR SHAFRIZA BT KAMARUDDANIA
  Ketua Penolong Setiausaha (B) E
03-8884 4612
shafriza
  CIK NORHAFIZAH BT. AHMAT
  Penolong Setiausaha (B) E
03-8884 4670
fieza
  CIK EZZAWIN FAZIERA BINTI ABDUL RAZAK
  Penolong Pegawai Tadbir (B) E1
03-8884 4708
ezzawin
  ENCIK MUHAMMAD FUAD STEPHEN BIN YABAN
  Penolong Pegawai Tadbir (B) E2
03-8884 4722
fuadstep
  CIK ZAKIAH BT. JAMIL
  Pembantu Tadbir (B) E1
03-8884 4801
zbj
  EN. MOHD KHAIRUL IZWAN B. MD. YASIN
  Pembantu Tadbir (B) E2
03-8884 4800
khairul
 
 

TABUNG PINJAMAN PELAJARAN KPT