BAHAGIAN HUBUNGAN INDUSTRI
 
w w
 

Nama Bahagian : Bahagian Hubungan Industri (BHI)
Ketua Bahagian : Kosong
Jabatan Pengajian Tinggi,
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia,
Aras 7, No. 2, Menara 2,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 W.P. Putrajaya.
No. Tel : 03-8870 6461
No. Faks : 03-8870 6845

  PENGENALAN
 

 

Bahagian ini memainkan peranan penting dalam memastikan kejayaan Teras Ke-2 Pelan Strategik Pengajian Tinggi Nasional (PSPTN) yang memberi penekanan kepada usaha untuk melahirkan graduan yang berketrampilan dan mempunyai nilai kebolehpasaran selaras dengan agenda kritikal pelan pengajian tinggi. Ini boleh dicapai berdasarkan fungsi dan tugas Bahagian.

 

  FUNGSI BAHAGIAN
 

 

  • Membangun piawaian Latihan Industri, Apprenticeship dan Student Mobility.
  • Merancang, melaksana dan mengawal selia program Employabiliti Graduan IPTA.
  • Merancang, melaksana dan mengawal selia program kerjasama dengan Kementerian dan agensi kerajaan dalam bidang Keusahawanan, Latihan Industri dan Apprenticeship.
  • Merancang, melaksana dan mengawal selia program kerjasama dengan NGO, Atase Pendidikan Kedutaan, Dewan Perniagaan dan Multi National Campanies di Malaysia.
  • Merangka, melaksana dan mengawal selia program Finishing School mengikut projek untuk IPTA.
  • Merangka dan melaksana kajian job trend (kajian majikan dan kajian graduan IPTA)
  • Merangka dan melaksanakan proses profiling keatas graduan IPTA dan industri.
   
  CARTA ORGANISASI
  Sila klik Carta Organisasi Bahagian Hubungan Industri