KEMASUKAN PELAJAR KE IPTA (UPU)

w w
 

Soalan Lazim bagi kemasukan pelajar ke IPTA (UPU) Jabatan Pengajian Tinggi

Permohonan
 

1. Bilakah pelawaan iklan Permohonan Kemasukan ke IPTA bagi Sesi Akademik 2010/2011 disiarkan?
 

Pelawaan  iklan  permohonan  kemasukan  ke  IPTA  bagi Sesi Akademik 2010/2011:

1. Lepasan Diploma/Setaraf : 03 Januari 2010
2. Lepasan STPM/STAM : 31 Januari 2010
3. Lepasan SPM/Setaraf : 31 Januari 2010

2. Bilakah  Pemohon  boleh mengemukakan  permohonan kemasukan ke IPTA?
 

Permohonan kemasukan ke IPTA bagi Sesi Akademik 2010/2011 boleh  dikemukakan  mengikut  program  melalui  Aplikasi  Dalam Talian mulai tarikh seperti berikut;

1. Lepasan Diploma/Setaraf : 04 Januari 2010 (capaian mulai 12 tengah hari)
2. Lepasan STPM/STAM : 02 Februari 2010 (capaian mulai 12 tengah hari)
3. Lepasan SPM/Setaraf : 02 Februari 2010 (capaian mulai 12 tengah hari)

3. Bilakah  tarikh  tutup  Permohonan  Kemasukan  ke  IPTA  Sesi Akademik 2010/2011?
 

Tarikh tutup permohonan adalah seperti berikut:-


1. Lepasan Diploma/Setaraf : 04 Februari 2010
2. Lepasan STPM 2009: 30 Mac 2010
3. Lepasan STAM 2009,2008,2007: 30 Mac 2010
4. Lepasan SPM : (Kategori B, C dan D) 30 Mac 2010
5. Lepasan SPM 2009 : 30 Mac 2010

4. Bagaimanakah untuk mendapatkan borang  permohonan kemasukan ke IPTA ?
 

Permohonan kemasukan ke IPTA adalah dengan mengguna pakai Aplikasi Dalam Talian sepenuhnya melalui laman web upu.mohe.gov.my

Nombor Unik ID bagi permohonan kemasukan ke IPTA melalui Aplikasi Dalam Talian boleh dibeli di kaunter Bank Simpanan Nasional atau menggunakan mesin ATM atau SMS Banking bagi pemegang akaun GIRO sehari selepas iklan disiarkan.

5. Perlukah  saya  sertakan  salinan  sijil  sebagai  bukti mengesahkan penglibatan Kokurikulum?
  Tidak  perlu. Maklumat Kokurikulum akan diselaraskan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).
6. Adakah saya perlu menghantar salinan borang permohonan bersama dokumen sokongan ke IPTA pilihan?
 

Ya. HANYA bagi Kategori Diploma/Setaraf (Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf - Ijazah Pertama) dan Kategori C dan D (Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf).

Calon perlu mencetak maklumat permohonan dan menghantar bersama-sama dengan salinan dokumen berketerangan sendiri yang telah disahkan ke IPTA pilihan.

7. Bilakah keputusan  permohonan ke IPTA Sesi Akademik 2010/2011 diumumkan?
  Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf : Minggu ketiga Jun 2010
 

Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf : Minggu pertama Mei 2010

8.   Bolehkah pemohon Bukan Warganegara memohon kemasukan ke IPTA Bagi Program Lepasan SPM/Setaraf?
 

TIDAK. Program Pengajian Lepasan SPM/Setaraf terbuka kepada WARGANEGARA MALAYSIA sahaja.

9. Bolehkah pemohon Bukan Warganegara dari Luar Negara atau Penduduk Tetap memohon kemasukan ke IPTA bagi Program Pengajian Lepasan STPM /Setaraf - Ijazah Pertama?
  YA. Pemohon Bukan Warganegara dari Luar Negara diminta memohon terus ke IPTA pilihan melalui Pejabat Pendaftar Bahagian Akademik dan Kemasukan dengan menggunakan borang khas yang disediakan oleh IPTA berkenaan.
  Walau bagaimanapun, pemohon bertaraf Penduduk Tetap perlu memohon melalui Aplikasi Dalam Talian di upu.mohe.gov.my
10. Adakah saya dibenarkan membuat pertukaran/pindaan kod program pengajian selepas tarikh tutup permohonan kemasukan ke IPTA?
  TIDAK DIBENARKAN.
11. Adakah  saya  dibenarkan  menukar  program  pengajian yang ditawarkan oleh sesebuah IPTA?
  TIDAK DIBENARKAN.
12. Adakah saya dibenarkan menukar IPTA setelah menerima tawaran?
  TIDAK DIBENARKAN.
13. Apakah yang perlu saya buat jika ibu bapa tiada sijil kelahiran atau sijil kelahiran hilang?
  Anda boleh mendapatkan cabutan sijil lahir yang hilang atau tercicir di  Jabatan  Pendaftaran Negara  (JPN) terdekat.
14. Apakah dasar MUET dalam permohonan kemasukan ke IPTA bagi Sesi Akademik 2010/2011?
  Pemohon perlu mendapatkan Tahap 1 (Band 1) dalam peperiksaan MUET bagi kelayakan Lepasan STPM/Setaraf yang memohon ke Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf - Ijazah Pertama di IPTA.
  Untuk mengikuti program pengajian Perubatan, Farmasi dan Pergigian calon perlu mencapai sekurang-kurangnya Tahap 3 (Band 3) dan Tahap 4 (Band 4) bagi mengikuti Program Pengajian TESL, Undang-undang dan Kesusasteraan Inggeris.
   
Hebahan/ Pertanyaan
15. Bagaimanakah  saya boleh mendapatkan status keputusan permohonan kemasukan ke IPTA bagi program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf ATAU program pengajian Lepasan SPM/Setaraf?
  Anda  boleh  meyemak  status  keputusan  permohonan  ke  IPTA melalui 3 kaedah berikut:
  (i) Internet
 
 
 
  (ii) SMS Taip UPU<space>RESULT<space>NO KP dan hantar ke 15888
  (iii) Hotline: 03-8883 5858 (10 Talian)
16. Di manakah saya boleh mendapatkan bantuan tajaan ke IPTA?
  Anda  diminta  merujuk  Perbadanan  Tabung  Pendidikan  Tinggi Nasional (PTPTN) di alamat berikut untuk maklumat lanjut:
 

PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL
Lot G2 Tkt. Bawah,
Wisma Chase Perdana,
Off Jalan Semantan,
Damansara Height
50490 Kuala Lumpur

Sebarang aduan/pertanyaan sila e-mel kepada:
webmaster@ptptn.gov.my

Sila hubungi PTPTN HOTLINE - 03-2092 7788 untuk sebarang kemusykilan. Faks : 03- 2092 1925

   
Aplikasi Dalam Talian
17. Apakah elemen yang perlu dimasukkan semasa mengemukakan permohonan?
  Elemen yang WAJIB diisi ialah No. Kad Pengenalan/My Kad, No. Unik ID, Kata Laluan, Nama Ibu dan Kod Imej.
18.  Bagaimanakah saya menjana 5 elemen wajib di atas?
  i- Nombor Kad Pengenalan/My Kad - menggunakan No.KP yang sah
ii- Nombor Unik ID - yang dibeli di BSN
iii- Kata Laluan - dicipta sendiri perlulah ringkas iaitu terdiri daripada enam(6) hingga lapan (8) aksara (alphanumeric) .
iv- Nama Ibu - perlulah ringkas dan mudah untuk diingati.
v- Kod Imej - berdasarkan Imej yang tertera.
19. Sekiranya saya terlupa Kata Laluan dan Nama Ibu yang dimasukkan semasa permohonan, apakah langkah atau cara terbaik untuk saya melaksanakan proses kemaskini atau semakan permohonan?
  Anda boleh menghubungi BPKP JPT dengan memberi No.KP dan nombor rujukan permohonan untuk mendapatkan semula Kata Laluan atau Nama Ibu yang telah dimasukkan.
  Lepasan Matrikulasi - Sekiranya anda kehilangan Nombor Unik ID dan tidak mengingati Kata Laluan, anda perlu memaklumkan kepada Kaunselor Kolej Matrikulasi, PASUM dan Koordinator Asasi UiTM untuk penyelarasan dengan pihak BPKP JPT.
20. Adakah kemungkinan berlaku persamaan pada Nombor Unik ID yang dijana oleh BSN?
  YA. Namun bagi mengemukakan permohonan, anda perlu memasukkan Nombor Kad Pengenalan, Nombor Unik ID, Kata Laluan dan Nama Ibu. Ini menunjukkan anda dan rakan anda yang mempunyai Nombor Unik ID yang sama akan memasukkan Nombor Kad Pengenalan dan Kata Laluan yang berbeza.
21.
Bagaimanakah caranya untuk saya mengetahui program pengajian yang dipilih adalah program pengajian yang ada temu duga?
 
Program pengajian yang ada temu duga boleh dikenal pasti dengan adanya tanda (#) di bahagian akhir nama program. Contoh adalah seperti berikut:

KH03 - Sarjana Muda Senibina #
22.
Saya ingin mencetak semua maklumat yang telah dimasukkan, adakah saya boleh mencetak maklumat permohonan semasa mengisi maklumat?
  Maklumat permohonan hanya boleh dicetak setelah anda selesai iaitu setelah klik butang "Sah & Hantar". Cetakan daripada laman SEMAKAN dan laman  SELESAI PERMOHONAN/KEMASKINI sahaja yang boleh dicetak dan dijadikan bukti dan rujukan bahawa permohonan anda telah selamat diterima oleh sistem.
  Maklumat  permohonan  yang  dicetak  selain  daripada  laman  ini, TIDAK boleh dijadikan bukti permohonan kemasukan ke IPTA telah berjaya dilakukan oleh anda
23. Bagaimanakah saya boleh ketahui yang permohonan saya telah selamat diterima oleh sistem ?
  Anda boleh mengetahui permohonan telah diterima oleh sistem dengan membuat semakan melalui [Menu Semakan].
24.  Semasa permohonan  Fasa 1, saya belum menduduki peperiksaan  semester  kedua untuk  memperolehi  keputusan akhir Matrikulasi/ KPM/ PASUM, oleh itu bagaimanakah saya ingin membuat pilihan program pengajian bagi kemasukan ke IPTA?
 
Anda boleh membuat pilihan program pengajian semasa permohonan Fasa 1 berdasarkan keputusan Semester Pertama. Setelah keputusan semester akhir diketahui, anda boleh membuat pengemaskinian pilihan program pengajian semasa permohonan Fasa 2 dibuka.
  Perlu diingatkan program pengajian yang mempunyai ujian dan temu duga tidak boleh diubah semasa Fasa 2 sekiranya calon telah membuat pilihan program bertemu duga semasa Fasa 1.
25. Saya berminat mengikuti Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di IPTA. Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi?
 
Calon yang ingin mengikuti Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan diwajibkan menduduki ujian MEdSI dan temu duga yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Hanya calon yang memenuhi Syarat Am serta Syarat Khas program sahaja akan dipanggil untuk menghadiri ujian MEdSI.
26. Bilakah Ujian MEdSI dan Temu Duga dijalankan bagi Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan?
Hebahan mengenai ujian MEdSI boleh disemak mulai minggu kedua April 2010 di laman web Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) www.mpm.edu.my dan panggilan temu duga pada minggu kedua Mei 2010 di laman web upu.mohe.gov.my.
27. Bagaimanakah saya mendapat surat tawaran dari IPTA?
Anda boleh mendapat surat tawaran melalui laman web IPTA. Anda juga WAJIB menyatakan setuju terima tawaran dalam tempoh yang ditetapkan.
28. Bagaimanakah saya mengemukakan rayuan sekiranya gagal mendapat sebarang tawaran ke IPTA?
Anda WAJIB mengemukakan permohonan rayuan melalui Aplikasi Dalam Talian (e-Rayuan). HANYA calon yang GAGAL mendapat sebarang tawaran ke IPTA sahaja dibenarkan mengemukakan permohonan e-Rayuan dalam tempoh yang telah ditetapkan.
29. Bilakah keputusan rayuan diumumkan?
Keputusan rayuan permohonan kemasukan ke IPTA akan diumumkan pada minggu ketiga Julai 2010 selepas pendaftaran pelajar baru di IPTA.
Dasar pemilihan rayuan adalah untuk mengisi kekosongan tempat yang berlaku selepas pendaftaran pelajar baru di IPTA. Sekiranya tidak mendapat sebarang tawaran sehingga 31 Julai 2010, permohonan rayuan anda dianggap TIDAK BERJAYA.
30. Adakah BPKP JPT melaksanakan Ambilan Semester Kedua (Disember)?
TIDAK. Walau bagaimanapun terdapat beberapa IPTA tertentu melaksanakan Ambilan Semester Kedua. Sila layari laman web IPTA berkaitan untuk maklumat lanjut.
Jika ada soalan-soalan lain berkenaan dengan kemasukan ke IPTA, sila kemukakan ke alamat e-mel kami upu@mohe.gov.my atau kunjungi kami di Karnival Pengajian Tinggi Negara - JOM MASUK U Tahun 2010 di 10 lokasi terpilih mulai minggu pertama Januari hingga Akhir Mac 2010. Maklumat lanjut sila layari laman web upu.mohe.gov.my
   
Pertanyaan
Sebarang pertanyaan hendaklah dialamatkan kepada :
PENGARAH
BAHAGIAN PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR
JABATAN PENGAJIAN TINGGI
KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA
ARAS 1, BLOK E9, PARCEL E, PRESINT 1
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62505 PUTRAJAYA
(u.p.: Pn. Rahmah Hussain )
Telefon : 03-8883 5802
Hotline : 03-8883 5858
Helpline : 03-8883 5848
Faks : 03-8889 4260
E-mel : upu@mohe.gov.my