Anugerah Seni dan Kreativiti (Kelompok Penulisan Kreatif)

Penerima
Prof. Madya Dr. Kamariah Binti Kamarudin
Institusi
Universiti Putra Malaysia (UPM)
 1. Beliau telah menerbitkan banyak karya berkaitan dengan penulisan kreatif sebanyak 139 seperti berikut:
  1. 29 artikel umum
  2. 24 artikel dalam majalah
  3. 6 penulisan untuk akhbar
  4. 13 buku dihasilkan secara individu dan berkumpulan
  5. 32 bab dalam buku
  6. 14 kertas prosiding
  7. 21 kertas seminar telah dibentangkan
 2. Dana penyelidikan individu telah mendapat pembiayaan sebanyak RM54,470.
 3. Dana penyelidikan bersama telah mendapat pembiayaan sebanyak RM275,425.
 4. Aktiviti perundingan sebanyak 94.
 5. Sebanyak 72 pengiktirafan di peringkat antarabangsa dan universiti pengiktirafan.