Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)

Jabatan Pendidikan Tinggi telah menjalani proses pengauditan EKSA oleh pihak MAMPU pada 24-25 Oktober 2016 yang lalu. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua warga yang telah memberikan komitmen dalam usaha menjayakan pengauditan ini sekaligus berjaya.Semoga pelaksanaan EKSA ini dapat meningkatkan lagi tahap pengurusan persekitaran kerja yang lebih kondusif dan secara tidak langsung memberikan nilai tambah kepada tatacara kerja setiap warga di Jabatan.