Satu Majlis Ramah Mesra YB Menteri Pendidikan Tinggi bersama Pemimpin Mahasisa IPT telah diadakan di Dewan Canselor Tun Abdul Razak Universiti Kebangsaan Malaysia pada terikh 29 Februari 2016 bersamaan hari Isnin.