PERINGKAT PROSES PERMOHONAN NAMA BORANG 
PERINGKAT 1: KEBENARAN UNTUK PENUBUHAN IPTS     1. Kelulusan Penubuhan IPTS 

1. Jadual Pertama (Permohonan penubuhan IPTS yang bukan bertaraf Universiti/Kolej Universiti/Kampus Cawangan)

2. Jadual Ketiga (Permohonan untuk penubuhan IPTS yang bertaraf Universiti/Kolej Universiti /Kampus Cawangan)

2. Kelulusan Untuk Pelantikan Ketua Eksekutif IPTS  Tiada
3. Kelulusan Bagi Perlembagaan Institusi  Tiada
4. Kelulusan Bagi Memorandum dan Artikel Syarikat  Tiada
5. Kelulusan Untuk Mengendalikan Kursus Pengajian 

Borang A (Permohonan Pengendalian Kursus Pengajian)

PERINGKAT 2: PENDAFTARAN IPTS UNTUK MEMULAKAN PENGOPERASIAN IPTS                          1. Kelulusan Pendaftaran IPTS

 1. Jadual Kedua

Borang A (Permohonan bagi Pendaftaran IPTS)

 2. Kelulusan Pendaftaran Ketua Eksekutif IPTS

 2. Jadual Kedua

Borang D (Permohonan bagi Pendaftaran Ketua Eksekutif IPTS) 

 3. Permohonan Permit Mengajar Bagi Tenaga Pengajar Tempatan dan Luar Negara

 3. Jadual Pertama

Borang A (Permohonan bagi Permit Mengajar)

PERINGKAT 3: KEBENARAN TAMBAHAN UNTUK MENYAMBUNG PENYEDIAAN PERKHIDMATAN PENGAJIAN TINGGI OLEH IPTS  01. Permohonan Pendaftaran Pelajar Antarabangsa / Borang KDN (Baru) & Senarai Semak PPAB 01(a) (Pindaan 2 2015)
02. Pembaharuan Pendaftaran Pelajar Antarabangsa/ Borang KDN (Pembaharuan) & Senarai Semak

PPAB 01(b) (Pindaan 2 2015)

Maklumat Status Pengurusan Pelajar Antarabangsa Di Institut Pengajian Tinggi Swasta Pada Tahun 2015.

Status Pelajar Antarabangsa Yang Tamat Pengajian Pada Tahun Sebelum.

03. Permohonan Pas Pekerja Asing di IPTS/ Borang Pas Penggajian (Baru) & Senarai Semak PEUP 1 (Baharu) (Pindaan 2 2015) 
04. Pembaharuan Pas Pekerja Asing di IPTS/ Borang Pas Penggajian (Lanjutan) & Senarai Semak PEUP 1 (Lanjutan) (Pindaan 2 2015)
05. Permohonan Pindah/ Tambah/ Ubah suai Premis

1. Jadual Kedua

Borang H (Permohonan bagi Menukar, Mengubahsuai atau Memindahkan Premis)

06. Permohonan Tukar Nama dan Logo Institusi  Tiada
07. Permohonan Penstrukturan Ekuiti/ Pemegang Saham/ Menjual Perniagaan

 2. Jadual Pertama

(Permohonan bagi Menjual, Melupus atau membangunkan semula)

08. Kelulusan Mengendalikan Kursus Pengajian Baru/ Tambahan

3. Jadual Pertama

Format Borang Permohonan Saringan Awal Kursus Pengajian / Program Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Lampiran A dan B)

09. Permohonan Kenaikan Yuran  JPT/BPP/013(YURAN)
10. Permohonan Pindaan/Tambah Butiran/Syarat dalam Surat Kelulusan   Tiada
11. Kebenaran Untuk Pindaan Medium Mengajar  Tiada
12. Permohonan Pembaharuan Pendaftaran IPTS

 4. Jadual Kedua

Borang C (Permohonan bagi Memperbaharui Pendaftaran IPTS)

13. Permohonan Pelanjutan Tempoh Permit Mengajar Tenaga Pengajar Tempatan dan Asing bagi IPTS

5. Jadual Pertama

Borang B (Permohonan bagi Lanjutan Tempoh Mengajar) 

14. Permohonan Ubah Butir dalam Sijil Pendaftaran Ketua Eksekutif  Tiada
15. Permohonan Mengubah Butiran Permit Mengajar

6. Jadual Ketiga (Permohonan untuk Mengubah butir-butir Dalam Permit Mengajar) 

16. Permohonan Penggantian Perakuan Pendaftaran IPTS (hilang/rosak)

7. Jadual Kedua

Borang F (Permohonan Penggantian Sijil Pendaftaran IPT(Hilang atau Rosak) 

17. Permohonan Penggantian Pendaftaran Ketua Eksekutif (hilang/rosak)

 8. Jadual Kedua

Borang G (Permohonan bagi Penggantian Perakuan Pendaftaran Ketua Eksekutif IPTS)

18. Permohonan Penggantian Permit Mengajar (hilang/rosak)

9. Jadual Pertama

Borang C (Permohonan Penggantian Permit Mengajar) 

19. Kelulusan untuk Membatalkan Sijil Pendaftaran Ketua Eksekutif IPTS  Tiada
20. Kelulusan untuk Menjual/ Melupuskan/ Membangunkan Perniagaan IPTS yang Berkaitan dengan Pendidikan

10. Jadual Pertama

(Permohonan Menjual, Melupuskan, atau Membangunkan Semula Perniagaan Suatu IPTS Berhubung Dengan Pendidikan) 

21. Kelulusan Pembaharuan Kursus Pengajian 11. Jadual Pertama Borang C (Permohonan Untuk Membaharui Kelulusan Kursus Pengajian)
 PERINGKAT 4: PENUTUPAN IPTS  1. Notis untuk Penutupan IPTS  1. Jadual Borang A(Notis Niat Untuk Menutup/Notis Penutupan Suatu IPTS)
 2. Kebenaran untuk Penutupan IPTS  2. Tiada
 3. Pembatalan Pendaftaran IPTS  3. Tiada