Carta Perbatuan Eksa (Induk)

Carta Perbatuan EKSA Induk

Klik di sini

Carta Perbatuan EKSA (Zon)

Bahagian Format (PDF)
Bahagian Khidmat Pengurusan Klik di sini
Bahagian Governan IPTA Klik di sini
Bahagian Governan IPTS Klik di sini
Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT Klik di sini
Pusat Sitasi Malaysia Klik di sini
Bahagian Hubungan Industri Klik di sini
Bahagian Penguatkuasaan & Inspektorat Klik di sini
Bahagian Pembagunan Mahasiswa Klik di sini
Bahagian Pendaftaran Dan Piawaian Klik di sini
Bahagian Pengurusan Pembagunan Akademik Klik di sini
Bahagian Education Malaysia Klik di sini
Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Klik di sini