Program Kebolehpasaran Graduan 

Program ‘Graduate Employability’. yang diadakan untuk meningkatkan kebolehpasaran yang dikeluarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi awam tempatan. Program ini adalah betujuan bagi melengkapkan siswazah dengan nilai tambah agar lebih marketable dan employable di dalam pasaran tempatan mahupun antarabangsa, sekaligus mengurangkan masalah pengangguran dikalangan graduan lepasan universiti.

Kajian Pengesanan Graduan (Susulan)

Kajian Pengesanan Graduan Susulan (SKPGII) merupakan satu sistem atas talian yang dibangunkan oleh KPT sebagai pelengkap kepada SKPG 1, yang dijalankan secara atas talian. Dengan adanya usaha ini, diharap pihak negara akan mendapat gambaran sebenar berkaitan dengan dunia pekerjaan graduan seperti tahap kebolehdapatan kerja, kebolehpasaran graduan, job trend dan job mobility. Maklumat-maklumat ini akan dapat membantu Kerajaan dan IPT menggubal polisi dan merancang program-program yang lebih bertepatan dalam membangunkan modal insan negara. Di samping itu, para pelajar IPT dan para graduan dapat membangunkan kerjaya masing-masing berasaskan fakta-fakta sebenar.