Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu (iCGPA)

Lonjakan 1: Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang

Inisiatif A2: Pentaksiran Bersepadu

Dalam merealisasikan Lonjakan 1: Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) - PPPM(PT), iCGPA telah dirangka sebagai satu mekanisme pentaksiran dan pelaporan pencapaian pelajar. iCGPA adalah satu mekanisme bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan pelajar yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan mereka. Pelaporan ini memperlihatkan pencapaian atribut yang dihasratkan melalui enam aspirasi pelajar dalam PPPM (PT) dan lapan domain hasil pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia. Ia merupakan sistem pentaksiran bersepadu yang bertujuan untuk membantu pelbagai pihak berkepentingan membuat keputusan atau merancang langkah penambaikan. Mekanisme ini bertujuan untuk memacu pembangunan dan penjajaran dalam reka bentuk, penyampaian dan pentaksiran kurikulum di peringkat program dan peringkat kursus agar menfokuskan pengalaman pembelajaran pelajar ke arah pembangunan insan yang holistik dan seimbang.

Pelan Tindakan Pelaksanaan Inisiatif

  1. Fasa 1 (2015) - Mempelopori pembangunan kaedah penilaian bersepadu yang dimulakan oleh IPT perintis.
  2. Fasa 2 (2016-2020) - Melancarkan dan menerapkan sistem penilaian bersepadu.
  3. Fasa 3 (2021-2025) - Menambah baik rangka kerja penilaian bersepadu merentas semua IPT awam dan swasta.

Pelaporan iCGPA Universiti Awam Ogos 2016

Universiti Awam Pelaporan iCGPA (PDF)
Universiti Malaysia Pahang (UMP) Muat turun 
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Muat turun 
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Muat turun 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Muat turun 
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Muat turun 

Pelaporan iCGPA Universiti Awam November 2016

Universiti Awam Pelaporan iCGPA (PDF)
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Muat turun 
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Muat turun 
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Muat turun 
Dr Jaafar Jantan (Pelaksanaan iCGPA) Muat turun

BUKU PANDUAN RUBRIK iCGPA

Rubrik PNGK Bersepadu iCGPA - Panduan Pentaksiran Hasil Pembelajaran

Pamphlet iCGPA - English version | Pamphlet iCGPA - versi Bahasa Melayu