Massive Open Online Courses (MOOCs) merupakan kursus pembelajaran dalam talian (online) yang terbuka secara percuma.

MOOCs Malaysia menawarkan 59 kursus, dan seramai 204,001 pelajar dalam dan luar negara telah mengikuti MOOC Malaysia.

Maklumat lanjut berkenaan MOOC Malaysia https://www.openlearning.com/malaysiamoocs