• Penarafan Bintang MyRA® (Star Rating) bertujuan mengukur pencapaian R&D&C IPT dengan memenuhi kriteria dan penanda aras yang ditetapkan bagi setiap indikator namun tidak bertujuan untuk memberi kedudukan (ranking) tertentu antara institusi yang dinilai.
  • Penarafan ini dilaksanakan setiap tiga (3) tahun sekali di mana eksesais pertama telah diadakan pada tahun 2012 yang menilai pencapaian tahun 2011. Manakala eksesais kedua telah diadakan pada tahun 2015 yang menilai pencapaian tahun 2014.
  • Pencapaian R&D&C IPT dikategorikan kepada enam (6) tahap dengan 6 Bintang sebagai tahap tertinggi dan 1 bintang sebagai yang paling rendah.
  • Hasil keputusan daripada penilaian ini akan diumumkan kepada masyarakat melalui penyiaran akhbar bagi menghebahkan kekuatan aspek penyelidikan di sesebuah IPT.
BintangJulat Penarafan MyRA 1 
☆☆☆☆☆☆  >100 
☆☆☆☆☆  >75 <100
☆☆☆☆ >60 <75
☆☆☆ >45  <60
 ☆☆ >30 <45
>15  <30
  >0  <15