Tajuk 

SLAID PEMBENTANGAN HARI PELANGGAN IPTS SIRI 4/2017 (04 APRIL 2017)

SLAID PEMBENTANGAN HARI PELANGGAN IPTS SIRI 3/2017 (19 MAC 2017)

SLAID PEMBENTANGAN HARI PELANGGAN IPTS SIRI 2/2017 (07 MAC 2017)

SLAID PEMBENTANGAN HARI PELANGGAN IPTS SIRI 1/2017 (20 FEBRUARI 2017)

SLIDE PEMBENTANGAN KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2017 (BAHARU)

PROGRAM PERSIDANGAN PEMBUDAYAAN PENYELIDIKAN, PEMBANGUNAN & PENGKOMERSIALAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA: MENELUSURI PELUANG DAN CABARAN

MAJLIS PERJUMPAAN PENGURUSAN PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (PPTS) BERSAMA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) ZON SELATAN 2016

MAJLIS PENGURUSAN PENDIDIKAN TINGGI SWASTA BERSAMA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS) ZON UTARA DAN ZON TIMUR 2016

 MAKLUMAT KERJASAMA PENDIDIKAN ANTARA INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI TEMPATAN DENGAN NEGARA-NEGARA LUAR DAN ORGANISASI ANTARABANGSA
 SLAID PEMBENTANGAN KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI DI MAJLIS PERJUMPAAN YB BERSAMA KETUA EKSEKUTIF UNIVERSITI 1 OGOS 2016
SLAID MAJLIS AMANAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016