Adalah dimaklumkan bahawa Kementerian Pendidikan Tinggi akan melaksanakan Sistem Penilaian Kualiti dan Kesetaraan Kolej Swasta (MyQUEST) bagi sesi 2016/2017 pada tahun 2017. Oleh hal yang demikian, sistem MyQUEST akan dibuka kepada semua IPTS bertaraf kolej untuk melaksanakan fasa pertama atau penilaian kendiri iaitu kemasukan data ke dalam sistem oleh IPTS. https://myquest.mohe.gov.my/

Maklumat lanjut berkenaan MyQuest boleh klik di link berikut Sistem Penilaian Kualiti dan Kesetaraan Kolej Swasta (MyQUEST) bagi sesi 2016/2017.