BilPekeliling/Surat Pekeliling 2000-2015
 2000
 1. Bil 2-2000 – Pemberitahuan Pelaksanaan Pengkompaunan Kesalahan Di Bawah Akta IPTS 1996.pdf
2.  Bil 3-2000 – Garis Panduan Pengiklanan IPTS Di Bawah Akta IPTS 1996.pdf
3.  Bil 3-2000 – Garis Panduan Pengiklanan IPTS Di Bawah Akta IPTS 1996 (Surat Penjelasan).pdf
4.  Bil 6-2000 – Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Kebangsaan Dan Mata Pelajaran Wajib.pdf
2001 
1.

Bil 2-2001 – Pewartaan & Penguatkuasaan Peraturan IPTS(Pengendalian Kursus Pendidikan)(Pindaan) 2001.pdf

2. Bil 3-2001 – Pendaftaran IPS Dan IPTS.pdf
2002
1. Bil 1-2002 – Peringatan Tentang Keperluan Mematuhi Peruntukan Akta IPTS 1996.pdf
2. Bil 4-2002 – Dasar Pengambilan/Penempatan Pakar/Pegawai/Guru-guru Bukan Warganegara Di IPTS/IPS.pdf
3. Bil 5-2002 – Dasar Pengambilan Pelajar Asing (Antarabangsa) Di IPTS Dan IPS.pdf
4.  Bil 6-2002 – Pemberitahuan Perlaksanaan Garis Panduan & Buku Kod Amalan Etika Perekrutan Pelajar Antarabangsa.pdf
2003

 

1. Bil 5-2003 – Pemberitahuan Berhubung Pengendalian Kursus Tahap Sijil Di IPTS Bertaraf Uni Atau KU Atau KC Universiti Luar Negara.pdf
2.  Bil 8-2003 – Keperluan Mendapatkan Taraf Akreditasi Bagi Semua Kursus Pengajian Yang Diluluskan Kepada Universiti Swasta, Kolej Universiti Dan Kolej Community Universiti Luar Negara.pdf

2004  
1. Bil 1-2001-2004 – Garis Panduan Pengiklanan IPTS Di Bawah Akta IPTS 1996 (Akta 55S) (Surat Peringatan).pdf
2.  Bil 1-2004 – Pengecualian MPW Sebagai Pra-Syarat Penganugerahan Sijil, Dip Atau Ijazah Bagi Pelajar Program Kerjasama ITPA Dengan IPTS.pdf.
3.  Pekeliling Dasar Malaysian University English Test (MUET).pdf
4.  Bil 2-2004 – Kelayakan & Kedudukan Unified Examination Certificate (UEC).pdf
2005  
1. Bil 1-2005 – Pemberitahuan Berhubung Pindaan Dasar Bagi Penawaran Kursus Secara Program 3+0/4+0 Dengan IPT Luar Negara.pdf
2.  Bil 2-2005 – Pemberitahuan Berhubung Pengecualian Pelaksanaan Mata Pelajaran Wajib Ke Atas Pelajar Bukan Warganegara Malaysia.pdf
3.  Bil 4-2005 – Pemberitahuan Berhubung Pengendalian Kursus Mata Pelajaran Hubungan Etnik di IPTS.pdf
2006  
1. Permohonan Untuk Merekrut Pelajar Antarabangsa Ke IPTS Untuk Diperakukan Kepada KHEDN.pdf
2.  Bil 4-2006 – Pemberitahuan Berhubung Pindaan Dasar Bagi Penawaran Kursus Pengajian di IPTS Bertaraf Universiti Dan Kolej Universiti.pdf
3.  Bil 5-2006 – Pemberitahuan Berhubung Moratorium Penawaran Kursus Perubatan Di IPTS.pdf
4.  Bil 6-2006 – Pemberitahuan Berhubung Syarat-syarat Tambahan Untuk Permohonan Merekrut Pelajar Antarabangsa.pdf
2007  
1. Bil 3-2007 – Pemberitahuan Berhubung Penawaran Program Pengajian Undang-undang Di IPT Di Malaysia.pdf
2.  Bil 6-2007 – Pemberitahuan Berhubung Kriteria Dan Proses Pelantikan Ke Jawatan Profesor Dan Profesor Madya.pdf
3.  Bil 7-2007 – Pemberitahuan Berhubung Sistem Kajian Pengesanan Graduan Kementerian Pengajian Tinggi.pdf
2009  
1. Bil 1-2009 – Kriteria Baru Bagi Memperakukan IPTS Untuk Mengambil Pelajar Antarabangsa Dan Pembaharuan Kelulusan Pengambilan Pelajar Antarabangsa.pdf
2.  Bil 1-2009 – Kriteria Baru Bagi Memperakukan IPTS Untuk Mengambil Pelajar Antarabangsa Dan Pembaharuan Kelulusan Pengambilan.pdf
3.  Penjelasan Mengenai Status Kursus Dalam Kriteria Pengambilan Pelajar Antarabangsa.pdf
4.  Peringatan Tentang Tarikh Tamat Pengendalian Kursus Pengajian.pdf
2010
1. Bil 3-2010 Moratorium Penawaran Kursus Kejururawatan Peringkat Diploma Di IPTS
2. Bil 4-2010 Mengetepikan Sepenuhnya Fi Permohonan Untuk Mengendalikan Kursus Pengajian Dan Kursus Pengajian Tambahan
3. Bil 1-2010 Pemberitahuan Bhbg Dgn Jlh Jam Kredit Utk Bergraduat Bg Semua Prgm Pgjn Yg Ditawarkan Secara Kjsm Dgn IPT Luar Negara
4. Bil 2-2010 Pemberitahuan Berhubung Dgn Syarat Kelayakan Baru Kemasukan Ke Pengajian Program Dip Kejururawatan
5. Bil 3-2010 - Garis Panduan Penggunaan (NEC) Bagi Semua Jabatan, Bahagian, Agensi, IPTA, IPTS, Politeknik Dan Kolej Komuniti Di Bawah KPT
6. Bil 5-2010 Sijil No Objection Certificate NOC Ke Atas Pelajar-pelajar Dari Negara Sub Sahara
2011
1. Bil 1-2011-Majlis Konvokesyen Dan Penganugerahan Skrol Sijil Diploma Ijazah Kepada Graduan Yang Berjaya Menamatkan Pengajian Di IPTS
2. Pemansuhan Perakuan Tahap Minimum Kursus Pengajian Di IPTS
2012
1. Bil 1-2012-Penyampaian Notis Niat Ketua Pendaftar Bagi Mengkenselkan Perakuan Pendaftaran IPTS Yg Mengendalikan Kursus Jangka Pendek
2. Bil 15-2012-Senarai Ijazah Lanjutan Kepakaran Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Dalam Pelbagai Disiplin Perubatan Dan Pergigian
2013
3. Pekeliling Penerimaan Kelayakan Melalui APEL sebagai Kelayakan Masuk Program bagi IPTS
4. Penjelasan Mengenai Pekeliling Penyelarasan Kursus MPW di IPTS
5. Pekeliling Penggunaan Standard Sijil & Diploma Siswazah untuk PPT Berstatus Terbuka
6. Bil 2- 2013 - Penyelarasan Kursus Mata Pelajaran Wajib di IPTS
7. Bil 1- 2013 - Moratarium Penubuhan IPTS Baharu
2014
1. Bil 1- 2014 - Hebahan Pekeliling PTPTN
2. Penjelasan Mengenai Surat Pekeliling Sijil No Objection Certificate (NOC) Pelajar Dari Negara SUB Sahara
2015
1. Bil 2-2015 - Pekeliling Pengurusan Pendidikan IPTS
2. Pekeliling Pelanjutan Tempoh Moratorium Separa Penubuhan IPTS Berstatus Universiti, Kolej Universiti dan Kolej Baru