Panduan Permohonan ke IPTA

Panduan ini adalah bagi membantu para pelajar membuat permohonan melalui Aplikasi Atas Talian ke IPTA

Syarat Kemasukan ke IPTA

Untuk mengetahui syarat-syarat kemasukan bagi sesuatu kursus tersebut, Pengguna bolehlah memilih peringkat pengajian dan institusi pengajian tinggi untuk mengetahui syarat-syarat kemasukan bagi sesuatu kursus

Karnival Pengajian Tinggi Negara

Program ini dijalankan sebagai Pusat Sehenti (One Stop Centre) yang bermaklumat kepada kumpulan sasaran seperti pemohon, ibu bapa, guru dan komuniti setempat untuk mendapatkan maklumat mengenai peluang pendidikan tinggi akreditasi dan pembiayaan bagi Lepasan SPM/Setaraf dan STPM/Setaraf. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

Semakan Akreditasi MQA

Setiap kursus pengajian yang hendak dikendali dan ditawarkan oleh Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) wajib mendapatkan Kelulusan YB Menteri seperti yang disyaratkan oleh Akta IPTS 1996 (Akta 555). 

Pinjaman & Bantuan Kewangan KPT

Saluran-saluran Pinjaman Pendidikan yang disediakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi bagi pelajar-pelajar di IPT

Senarai Agensi yang Menawarkan Biasiswa & Pinjaman Pelajaran

Maklumat perhubungan bagi sebahagian daripada agensi yang menawarkan biasiswa mahupun pelajaran disenaraikan bagi memudahkan pelajar mendapatkan penaja yang sesuai untuk melanjutkan pelajaran