Urusan pengesahan sijil bagi Pelajar/Graduan Antarabangsa bagi universiti tempatan dilaksanakan oleh dua bahagian yang berbeza berdasarkan kepada kategori pelajar/graduan seperti mana berikut:

Certification for Student Affairs / International Graduates of the university is carried out by two different sections based on categories of students / graduates are as follows:

Public HEIs Degree Certificate & Transcript Verification :

 • Pelajar/Graduan Universiti Awam (IPTA)

  BAHAGIAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN AKADEMIK
  JABATAN PENGAJIAN TINGGI ARAS 4,
  NO 2, MENARA 2, JALAN P5/6, PRESINT 5,
  PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
  62200 W.P. (PUTRAJAYA)
  Tel:03-8870 6000 ext 4730 Faks:03-8870 6850

  Muat Turun Borang
  *Sijiil asal perlu dikemukakan semasa membuat pengesahan sijil
 • Students / Graduates of Institutions of Higher Learning (Public)

  ACADEMIC DEVELOPMENT MANAGEMENT DIVISION
  DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION,
  LEVEL 4, NO 2, TOWER 2 JALAN P5 / 6, PRECINT 5,
  62200 W.P. (PUTRAJAYA)
  Tel:03-8870 6000 ext 4730 Fax:03-8870 6850

  Academic Document Verification Form
  *Bring along students original Degree Certificate during verification.

Private HEIs Degree Certificate & Transcript Verification :

 • Pelajar/Graduan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) 

  UNIT KHIDMAT BANTUAN PELANGGAN
  BAHAGIAN PENGUATKUASAAN & INSPEKTORAT
  JABATAN PENGAJIAN TINGGI
  ARAS G, KAUNTER 6, NO 2, MENARA 2, JALAN P5/6, PRESINT 5,
  62200 W.P. (PUTRAJAYA)
  Tel:03-8870 6000 ext 4826
  Faks:03-8870 6865

  Sjiil asal perlu dikemukakan semasa membuat pengesahan sijil
 • Students / Graduates of Private Higher Education Institutions (HEIs) 

  CUSTOMER SUPPORT SERVICES UNIT
  ENFORCEMENT & INSPECTORATE DIVISION
  DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION
  LEVEL G, COUNTER 6, NO 2, TOWER 2, JALAN P5/6, PRECINT 5,
  62200 W.P. (PUTRAJAYA)
  Tel:03-8870 6000 ext 4826
  Faks:03-8870 6865

  *Bring along students original Degree Certificate during verification.