Surat Tiada Halangan (STH) / Clearance Letter (CL) adalah bagi pelajar yang ingin melanjutkan pengajian dan mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan di IPT luar negara tetapi masih belum menerima surat tawaran atau belum mendapat tempat di IPT tersebut. Pelajar juga perlu memenuhi syarat kelayakan minimum yang ditetapkan oleh KPT.

Klik di sini untuk muat turun borang STH

Sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, boleh menghubungi :

Bahagian Education Malaysia
Jabatan Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan Tinggi
Aras 4, No. 2, Menara 2 Jalan 5/6,
Presint 5 62200 W.P. Putrajaya
Tel : 03-8870 6000 samb 6610 / 6631
Faks : 03-8870 6853
Laman Web : http://jpt.mohe.gov.my/
Facebook : Education Malaysia Division