Mulai Tahun 2014, semua permohonan Geran Penyelidikan KPM perlu dipohon melalui sistem atas talian di portal: https://mygrants.gov.my/main.php