JPT Staff

 • EKSA Policy

  Mision

  Mewujudkan persekitaran kerja yang bersih, selamat dan teratur dengan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti

  Vision

  Kearah kecemerlangan organisasi dan perkhidmatan yang berkualiti melalui persekitaran kerja yang kondusif

  Objective

  1. Meingkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan dikalangan warga JPT

  2. Membudayakan amalan EKSA kearah penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan produktif

  3. Meningkatkan kreativiti dan inovasi

  Policy

  JPT komited memastikan Amalan EKSA dilaksanakan secara berterusan melalui budaya kerja berpasukan dengan mengutamakan kebersihan dan keselamatan kearah meningkatkan kualiti perkhidmatan, kecemerlangan organisasi dan memenuhi ekpektasi pelanggan

 • Organization Chart

  JPT EKSA Main Committee

  JPT EKSA Implementation Committee

  JPT EKSA Audit Committee

  JPT EKSA Training Committee

  JPT EKSA Promotion Committee

  JPT EKSA Uniformity Committee

 • EKSA Zone

  List Of EKSA Zone
  No Division/Zone Level
  1 Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) 9
  2 Bahagian Governan IPTA(BGA) 8
  3 Bahagian Governan IPTS(BGS) 8
  4 Bahagian Hubungan Industri(BHI) 7
  5 Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) 7
  6 Pusat Sitasi Malaysia (PSM) 7
  8 Bahagian Penguatkuasaan dan Inspektorat (BPI) 5
  9 Bahagian Pendaftaran dan Piawaian 5
  10 Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP) 4
  11 Bahagian Education Malaysia (BEM) 4
  12 Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik 4
 • EKSA Galleries

Application


Director General Speech


Follow us on official social media:

©2020 Department Of Higher Education, Ministry Of Higher Education. Copyright Reserved