Warga JPT

 • Dasar EKSA

  Misi

  Mewujudkan persekitaran kerja yang bersih, selamat dan teratur dengan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti

  Visi

  Kearah kecemerlangan organisasi dan perkhidmatan yang berkualiti melalui persekitaran kerja yang kondusif

  Objektif

  1. Meingkatkan disiplin diri dan semangat kerja berpasukan dikalangan warga JPT

  2. Membudayakan amalan EKSA kearah penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan produktif

  3. Meningkatkan kreativiti dan inovasi

  Polisi

  JPT komited memastikan Amalan EKSA dilaksanakan secara berterusan melalui budaya kerja berpasukan dengan mengutamakan kebersihan dan keselamatan kearah meningkatkan kualiti perkhidmatan, kecemerlangan organisasi dan memenuhi ekpektasi pelanggan

 • Carta Organisasi

  Jawatankuasa Induk EKSA JPT

  Jawatankuasa Pelaksana EKSA JPT

  Jawatankuasa Audit EKSA JPT

  Jawatankuasa Latihan EKSA JPT

  Jawatankuasa Promosi EKSA JPT

  Jawatankuasa Keseragaman EKSA JPT

 • Zon EKSA

  SENARAI ZON EKSA
  Bil Bahagian/Zon Aras
  1 Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) 9
  2 Bahagian Governan IPTA(BGA) 8
  3 Bahagian Governan IPTS(BGS) 8
  4 Bahagian Hubungan Industri(BHI) 7
  5 Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) 7
  6 Pusat Sitasi Malaysia (PSM) 7
  8 Bahagian Penguatkuasaan dan Inspektorat (BPI) 5
  9 Bahagian Pendaftaran dan Piawaian 5
  10 Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP) 4
  11 Bahagian Education Malaysia (BEM) 4
  12 Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik 4
 • Galeri EKSA

Aplikasi


Ucapan Ketua Pengarah


Ikuti kami di media sosial rasmi:

©2020 Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pangajian Tinggi. Hak Cipta Terpelihara