Fungsi Bahagian Hubungan Industri

  • Membangun piawaian Latihan Industri, Apprenticeship & Student Mobility.
  • Merancang, melaksana dan mengawal selia program Employability Graduan IPTA.
  • Merancang, melaksana dan mengawal selia program kerjasama dengan Kementerian dan agensi kerajaan dalam bidang Keusahawanan, Latihan Industri & Apprenticeship.
  • Merancang, melaksana dan mengawal selia program kerjasama dengan NGO, Atase Pendidikan Kedutaan, Dewan Perniagaan & Multi National Companies di Malaysia.
  • Merangka, melaksana dan mengawal selia program Finishing School mengikut projek untuk IPTA.
  • Merangka dan melaksana kajian job trend (kajian majikan dan kajian graduan IPTA).
  • Merangka dan melaksanakan proses profiling ke atas graduan IPTA dan industri.

Carta Organisasi | Direktori 

Maklumat Lanjut di sini