Fungsi

  • Merancang dan menggubal dasar pembangunan mahasiswa IPT (UA & IPTS) yang menyokong kepada pembangunan insan mahasiswa Malaysia.
  • Merancang, mengurus, memudahcara, memantau dan menilai pelaksanaan program pembangunan mahasiswa IPT.
  • Merancang, menyelaras dan memantau Program Pembangunan Holistik Pelajar (HSD) dengan IPT selaras dengan Lonjakan 1: Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) iaitu Graduan Holistik, Keusahawanan dan Seimbang.
  • Merancang, mengurus, memudahcara, memantau dan menilai perlaksanaan Kokurikulum Berkredit sebagai syarat bergraduat di IPT.
  • Memantau isu-isu keselamatan berkaitan pelibatan mahasiswa yang menyalahi undang- undang.

Carta Organisasi | Direktori