Fungsi

  • Menyelaras dan melaksanakan keputusan-keputusan dasar program akademik berkaitan dengan IPTA.
  • Merangka, menggubal dan memantau pelaksanaan keputusan dasar halatuju program akademik di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA).
  • Menggubal, menyemak dan memantau kurikulum dan pembangunan program akademik yang selaras dengan keperluan pasaran guna tenaga tempatan dan antarabangsa.
  • Menilai, memproses dan meluluskan cadangan program-program akademik dan penubuhan Jabatan / Fakulti / Kampus Cawangan / Institut / Pusat / Sekolah , penukaran taraf , pindaaan kurikulum, pindaaan nama dan penstrukturan semula dari IPTA.
  • Memproses dan menyelaras permohonan IPTA untuk menjalankan program kerjasama akademik dengan IPTS.
  • Memproses dan menyelaras permohonan IPTA untuk mengadakan Seminar / Persidangan / Bengkel Antarabangsa.
  • Tugas-tugas yang diarahkan dari masa ke semasa.

Carta Organisasi | Direktori