Fungsi

  • Mengurus dan menyelaras proses pengiktirafan, pelaksanaan dan pemantauan impak Universiti Penyelidikan (UP).
  • Mengurus projek-projek penyelidikan fundamental di bawah Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS) meliputi proses permohonan, pemprosesan, penilaian, kelulusan dan pemantauan.
  • Mengurus dan menyelaras proses pengiktirafan, pelaksanaan dan pemantauan impak Pusat Kecemerlangan (CoE) KPT.
  • Menggalakkan aktiviti Harta Intelek melalui penganjuran seminar, forum dan sebagainya.
  • Menggalakkan aktiviti berkaitan pengkomersilan produk R&D.
  • Mengurus dan menyelaras aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) di IPT.
  • Mengurus pangkalan data berkaitan projek-projek R&D IPT, pengkomersilan, kolaborasi R&D dan sebagainya.

Carta Organisasi | Direktori