Piagam Pelanggan

Bil  Bahagian  Piagam Pelanggan 
 1  Bahagian Penguatkuasaan dan Inspektorat  Memberi maklumbalas awal dalam tempoh 3 hari bekerja dan maklumbalas perkembangan dalam tempoh 15 hari bekerja berhubung pengurusan aduan dari tarikh aduan diterima
 2  Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar  Mengumumkan keputusan permohonan kemasukan pelajar dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum pendaftaran pelajar baharu ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan ILKA
 3  Bahagian Pembangunan Mahasiswa  Merancang, melaksana dan menilai program pembangunan sahsiah, patriotism, uniti dan kesukarelawan mahasiswa IPT
 4  Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT  Memaklumkan keputusan permohonan FRGS dalam tempoh 45 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan
 5  Bahagian Pengurusan Pembangunan Akademik  Menilai dan memproses permohonan daripada Universiti Awam yang lengkap diproses untuk diperakukan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pendidikan Tinggi dan diluluskan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi dalam tempoh 45 hari bekerja
 6  Bahagian Pendaftaran dan Piawaian  Mengeluarkan Surat Kelulusan Penubuhan IPTS dalam tempoh 45 hari bekerja setelah kesemua dokumen lengkap diterima