BilAkta-Akta
1.

Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pindaan) 2009 (Akta A1352)  Versi Bahasa Melayu
Private Higher Educational Institutions (Amendment) Act 2009 (Act A1352) - Versi Bahasa Inggeris

2. Akta Universiti dan Kolej Universiti Pindaan 2009 (Akta A 1342) 
3. Perlembangaan Persekutuan (Fasa Perkara 152) 
4. Akta Kumpulan Yayasan Tunku Abdul Rahman 1966 (Akta 389) - Versi Bahasa Inggeris
5. Akta Universiti Teknologi MARA 1976 (Akta 173)Versi Inggeris
6. Akta Institusi – institusi Pelajaran (Tatatertib) 1976 (Akta 174) - Versi Bahasa Inggeris
7.

Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Versi Bahasa Melayu
Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Pindaan 2017 - Versi Bahasa Melayu
Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Versi Bahasa Inggeris
Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Pindaan 2017 - Versi Bahasa Inggeris

8. Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996 (Akta 546) - Versi Bahasa Inggeris
9. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 
10. Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) - Versi Bahasa Inggeris
11. Akta Imigresen 1959/63 - Versi Bahasa Inggeris
12. Akta Syarikat Versi Bahasa Inggeris
13. Akta Badan Berkanun (akta 605) 
14. Akta Pencen 1980 
15. Akta MQA (679)
16.

Akta 30 - Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 - Pindaan 2012  Versi Bahasa Melayu
Act 30 - Universities and University Colleges Act 1971 - Revision 2012 - Versi Bahasa Inggeris