BIL Surat Siaran
2017
1.

PEMAKLUMAN MORATORIUM PROGRAM PERUBATAN BAHARU DI INSTITUISI PENDIDIKAN TINGGI

2.

PEMAKLUMAN PENGEMASKINIAN MAKLUMAT DI e-IPTS

3.

PEMAKLUMAN KEPUTUSAN PINDAAN DASAR-DASAR BAHARU IPTS

4.

PEMAKLUMAN KEPUTUSAN DASAR-DASAR BAHARU IPTS

2016
1.

PEMAKLUMAN DASAR PINDAH KREDIT (UNIVERISITI AWAM)

2.

PEMAKLUMAN BERKENAAN PENAMBAHBAIKAN DASAR PINDAH KREDIT

3. 

SURAT MAKLUMAN BERKENAAN DASAR JAMINAN KUALITI YANG DIPUTUSKAN MELALUI MESYUARAT KAJIAN SEMULA DASAR-DASAR BERKAITAN JAMINAN KUALITI BIL. 1/2014 – BIL. 3/2015

4.

SYARAT KOMPETENSI BAHASA INGGERIS BAGI PELAJAR ANTARABANGSA YANG MENGIKUTI PENGAJIAN DI IPTS MALAYSIA

5.

PENGUATKUASAAN SYARAT KELAYAKAN MASUK PERINGKAT DIPLOMA MENGGUNAKAN SPM DENGAN 5 KREDIT BAGI PROGRAM SAINS PERUBATAN DAN KESIHATAN

6.

SURAT PEMAKLUMAN BERKAITAN DASAR PINDAH KREDIT (IPTS)

7.

PENURUNAN KUASA MENANDATANGANI SIJIL PELEPASAN PERINTAH CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN (CBP), BUTIRAN 5(C), PERINTAH CBP (PELEPASAN)(PINDAAN (NO. 2) 2015)

8. PENYELARASAN PEMBERIAN AUTONOMI PENGAMBILAN PELAJAR DAN TENAGA PENGAJAR ASING BAGI INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI SWASTA
9. SURAT PEMAKLUMAN MENGENAI HALA TUJU 3 LAPORAN PENILAIAN SEMULA PROG SARJANA MUDA PERAKAUNAN IPTS 2013
10. PEMANSUHAN KUOTA PENGAMBILAN PELAJAR MELALUI ACCREDITATION OF PRIOR EXPERIENTAL LEARNING
11. SURAT ARAHAN PEMANTAUAN KE ATAS AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KURSUS TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA (TITAS) DAN KURSUS HUBUNGAN ETNIK (HE) DI SEMUA UNIVERSITI AWAM
12. PEMAKLUMAN MENGENAI PEMANSUHAN MESYUARAT SARINGAN AWAL KURSUS PENGAJIAN/PROGRAM BAHARU
2015
1.  SURAT MAKLUMAN PENGGUNAAN KEPUTUSAN RAMALAN PEPERIKSAAN (FORECAST RESULT) BAGI TUJUAN PENGAMBILAN PELAJAR ANTARABANGSA KE INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
2. PENAWARAN PROGRAM SIJIL SISWAZAH DAN DIPLOMA SISWAZAH OLEH INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
3. LARANGAN PENGANUGERAHAN EXIT AWARD FALLBACK DEGREE OLEH INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
4. SURAT MAKLUMAN PENGGUNAAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM) BAGI TUJUAN PENGAMBILAN PELAJAR KE INSTITUISI PENDIDIKAN TINGGI SWASTA (IPTS)
5. SURAT PENGEDARAN BB1M 2015 KEPADA PIHAK IPTS
2014
1.  PENANGGUHAN PENGUATKUASAAN SYARAT KELAYAKAN MASUK PERINGKAT DIPLOMA MENGGUNAKAN SIJIL PEPERIKSAAN MALAYSIA (SPM) DENGAN 5 KREDIT BAGI PROGRAM SAINS PERUBATAN DAN KESIHATAN
2.

SURAT MAKLUMAN KEBENARAN MELAKSANAKAN MPU OLEH IPTS SELEPAS MENDAPAT KELULUSAN MQA

3. SURAT MAKLUMAN BERKENAAN DASAR JAMINAN KUALITI YANG DIPUTUSKAN MELALUI MESYUARAT KAJIAN SEMULA DASAR-DASAR BERKAITAN JAMINAN KUALITI BIL. 1/2012 – BIL. 3/2013
2013
1. PELAKSANAAN STRUKTUR PEMBELAJARAN PENGAJIAN UMUM BAHARU DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM
2. SURAT PELAKSANAAN MODUL ASAS KEUSAHAWANAN IPT YANG BARU
2011
1.

SURAT MAKLUMAN BERKENAAN DASAR JAMINAN KUALITI YANG DIPUTUSKAN MELALUI MESYUARAT KAJIAN SEMULA DASAR-DASAR BERKAITAN JAMINAN KUALITI BIL. 1/2011 - BIL. 3/2011