BIL TAJUK MEDIUM NO. RUJUKAN TARIKH DIKELUARKAN
Kompaun
1. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pengajian Tinggi Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2/2000
Pemberitahuan Pelaksanaan Pengkompaunan Kesalahan Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/(33) 31 Mac 2000
Pengiklanan
1. Surat Peringatan Kepada Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia BIL.1/2001 Surat Makluman KP(JPS)5181/01/02/Jld.3(14) 10 Februari 2004
2. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 1/2001Garis Panduan Pengiklanan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(1) 14 Februari 2001
3. Surat Penjelasan Kepada Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.3/2000Garis Panduan Pengiklanan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Surat Makluman KP(JPS)5181/01/02/(53) 16 Oktober 2000
4. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 3/2000Garis Panduan Pengiklanan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/(34) 31 Mac 2000
Mata Pelajaran Wajib (MPW) & Mata Pelajaran Umum (MPU)
1. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2014- Bil. 3/2015 Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(8) 18 Ogos 2016
2. Surat Makluman Kebenaran Melaksanakan Matapelajaran Pengajian Umum (MPU) Oleh Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Selepas Mendapat Kelulusan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Surat Makluman JPT/GS1000-610Jld.3(13) 16 Januari 2014
3. Penjelasan Mengenai Pekeliling Penyelarasan Kursus Mata Pelajaran Wajib Di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-606Jld.1(30) 22 Julai 2013
4. Pekeliling Pengurusan Pengajian Tinggi Swasta (PPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 2/2013Penyelarasan Kursus Mata Pelajaran Wajib Di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(25) 27 Jun 2013
5. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
6. Surat Pekeliling Pentadbiran Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil.4/2005Pemberitahuan Berhubung Pengendalian Kursus Mata Pelajaran Hubungan Etnik di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(6) 15 Disember 2005
7. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Bil.2/2005Pemberitahuan Berhubung Pengecualian Pelaksanaan Mata Pelajaran Wajib ke Atas Pelajar Bukan Warganegara Malaysia di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(5) 30 November 2005
8. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1/2004Pengecualian Mata Pelajaran Wajib Sebagai Prasyarat Penganugerahan Sijil, Diploma Atau Ijazah Bagi Pelajar Program Kerjasama Institusi Pendidikan Tinggi Awam Dengan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.3(1) 5 Februari 2004
9. Surat Pekeliling Pentadbiran JPS Bil.6/2000Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Kebangsaan dan Mata Pelajaran Wajib Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/(73) 19 Disember 2000
Fi Pemprosesan & Kelulusan
1. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 4/2010Mengetepikan Sepenuhnya Fi Permohonan Untuk Mengendalikan Kursus Pengajian dan Kursus Pengajian Tambahan, dan Mengurangkan Sebahagian Fi Permohonan Kelulusan dan Membaharui Kelulusan Mengendalikan Kursus Pengajian di IPTS Pekeliling JPT/GS1000-606(16) 21 Oktober 2010
2. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2/2001Pewartaan dan Penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pengendalian Kursus Pendidikan) (Pindaan) 2001 Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(3) 27 Februari 2001
Yuran Pengajian
1. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
2. Pemakluman Mengenai Polisi Pemulangan Yuran (Fee Refund Policy) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-600Jld.1(2) 3 Januari 2014
Pendaftaran Institusi
1. Surat Pekeliling Pentadbiran JPS Bil.3/2001Pendaftaran Institusi Pendidikan Swasta (IPS) Dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(12) 22 Jun 2001
Pelaksanaan Akta 555
1. Arahan Penguatkuasaan Seksyen 12(1)(a) Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Surat Makluman JPT/BPP(P)1000-750Jld.11(20) 23 Oktober 2013
2. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1/2002Peringatan Tentang Keperluan Mematuhi Peruntukan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(  ) 4 Februari 2002
Pelajar & Tenaga Pengajar Antarabangsa
1. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(20) 17 Februari 2017
2. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
3. Makluman Pengecualian Pemeriksaan Kesihatan Pra-Ketibaan Bagi Pelajar Antarabangsa Yang Mengikuti Program Mobiliti Kurang Daripada 12 Bulan Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.6(25) 30 Jun 2016
4. Makluman Pengecualian Pemeriksaan Kesihatan Pra-Ketibaan Bagi Pelajar Antarabangsa Yang Mengikuti Program Mobiliti Kurang Daripada 12 Bulan Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.6(16) 3 Jun 2016
5. Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Bagi Pelajar Antarabangsa Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Malaysia Surat Makluman JPT/GS1000-753Jld.3(15) 12 April 2016
6. Garis Panduan Permohonan Pas Pelajar Antarabangsa Ke Institusi Pendidikan Tinggi Di Malaysia Garis Panduan KPT 600-1/9/1(2) 11 Mac 2016
7. Makluman Kemudahan Pas Pelajar Kepada Warganegara Yemen Berikutan Ketidakstabilan Negara Yemen Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.5(42) 23 Februari 2016
8. Makluman Pengecualian Pemeriksaan Kesihatan Pra-Ketibaan Bagi Pelajar Antarabangsa Yang Mengikuti Program Mobiliti Kurang Daripada 12 Bulan Dan Pengecualian Menjalani Ujian X-Ray Bagi Pelajar Wanita Yang Mengandung Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.5(29) 29 Januari 2016
9. Penyelarasan Pemberian Autonomi Pengambilan Pelajar Dan Tenaga Pengajar Asing Bagi Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-607Jld.16(205) 29 Januari 2016
10. Penjelasan Mengenai Status Kursus Dalam Kriteria Pengambilan Pelajar Antarabangsa Surat Makluman JPT/BPP(E)1000-652/1(31) 9 Disember 2009
11. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 1/2009Kriteria Baru Memperakukan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Untuk Mengambil Pelajar Antarabangsa Dan Pembaharuan Kelulusan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Pekeliling JPT/GS1000-606(2) 28 September 2009
12. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Jabatan Pengurusan IPT, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 6/2006Pemberitahuan Berhubung Syarat-Syarat Tambahan Untuk Permohonan Merekrut Pelajar Antarabangsa Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(10) 28 November 2006
13. Permohonan Untuk Merekrut Pelajar Antarabangsa Ke Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Untuk Diperakukan Kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) Surat Makluman KPT(JPS)100-4/2(2) 7 Februari 2006
14. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.6/2002Pemberitahuan Pelaksanaan Garis Panduan Dan Buku Kod Amalan Etika Perekrutan Pelajar Antarabangsa Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(47) 19 September 2002
15. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.5/2002Dasar Pengambilan Pelajar Asing (Antarabangsa) Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dan Institusi Pendidikan Swasta Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(42) 29 Jun 2002
16. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.4/2002Dasar Pengambilan/Penempatan Pakar/Pegawai/Guru-guru Bukan Warganegara di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta/Institusi Pendidikan Swasta Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(  ) 18 Februari 2002
Pengendalian Kursus Pengajian/Program
1. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
2. Pemakluman Mengenai Pemansuhan Mesyuarat Saringan Awal Kursus Pengajian/ Program Baharu Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(18) 21 Disember 2016
3. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2014- Bil. 3/2015 Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(8) 18 Ogos 2016
4. Pemakluman Berkenaan Larangan Mengambil Pelajar Bagi Kursus Pengajian Yang Tidak Diperbaharui Kelulusan Pengendalian Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(39) 7 Mac 2016
5. Pemakluman Mengenai Hala Tuju 3- Laporan Penilaian Semula Program Sarjana Muda Perakaunan Institusi Pendidikan Tinggi 2013 Surat Makluman JPT/GS1000-606Jld.1(60) 7 Januari 2016
6. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
7. Pekeliling Sektor Pengurusan, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 1/2012Penyampaian Notis Niat Ketua Pendaftar Bagi Mengkenselkan Perakuan Pendaftaran Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Yang Hanya Mengendalikan Kursus Jangka Pendek Di Bawah Seksyen 55 Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996 (akta 555) Pekeliling JPT/GS1000-606(50) 29 Mei 2012
8. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
9. Pemansuhan Perakuan Tahap Minimum Kursus Pengajian Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Makluman JPT/GS1000-606(29) 26 Januari 2011
10. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 3/2010Moratorium Penawaran Kursus Kejururawatan Peringkat Diploma Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Pekeliling JPT/GS1000-606(11) 30 September 2010
11. Peringatan Tentang Tarikh Tamat Pengendalian Kursus Pengajian Surat Makluman JPT/BPP1000-4/1(1) 29 Oktober 2009
12. Surat Pekeliling Pentadbiran Institusi Pengajian Tinggi Swasta,Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 3/2007Pemberitahuan Berhubung Penawaran Program Pengajian Undang-Undang Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(13) 23 Julai 2007
13. Surat Pekeliling Pentadbiran Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 5/2006Pemberitahuan Berhubung Moratorium Penawaran Kursus Perubatan Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(8) 2 Oktober 2006
14. Surat Pekeliling Pertadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Bil. 4/2006 Pemberitahuan berhubung Pindaan Dasar bagi Penawaran Kursus Pengajian Di IPTS Bertaraf Universiti dan Kolej Universiti Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(9) 16 Oktober 2006
15. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Bil.1/2005Pemberitahuan Berhubung Pindaan Dasar Bagi Penawaran Kursus Pengajian Secara Program 3+0/4+0 dengan Institusi Pendidikan Tinggi Luar Negara Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(4) 30 November 2005
16. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.5/2003Pemberitahuan Berhubung Pengendalian Kursus Tahap Sijil Di IPTS Bertaraf Universiti/ Kolej Universiti/ Kampus Cawangan Universiti Luar negara Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(62) 8 November 2003
Syarat Kelayakan Kemasukan
1. Diploma Vokasional Malaysia (DVM) Sebagai Syarat Kelayakan Masuk Ke Program Ijazah Sarjana Muda Di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) Surat Makluman JPT(KP)1000/019/07 Jilid 19 (39) 6 Jun 2017
2. Tarikh Baru Pelaksanaan Syarat Kelayakan Masuk BI Bagi Pelajar Antarabangsa Di IPTS Surat Makluman JPT/BPP(P)1000-753Jld.4(6) 24 Mei 2017
3. Pemakluman Mengenai Polisi Syarat Kelayakan Masuk Bahasa Inggeris Bagi Pelajar Antarabangsa Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Makluman JPT/BPP(P)1000-753Jld.4(3) 15 Mei 2017
4. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
5. Penguatkuasaan Syarat Kelayakan Masuk Peringkat Diploma Menggunakan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) Dengan 5 Kredit Bagi Program Sains Perubatan Dan Kesihatan Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(47) 7 Jun 2016
6. Penangguhan Penguatkuasaan Syarat Kelayakan Masuk Peringkat Diploma Menggunakan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) Dengan 5 Kredit Bagi Program Sains Perubatan Dan Kesihatan Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(15) 5 April 2015
7. Pemakluman Mengenai Syarat Kelayakan Minimum Khas Kemasukan Baharu Bagi Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Bagi Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-617(10) 19 Januari 2015
8. Surat Makluman Penggunaan Keputusan Ramalan Peperiksaan (Forecast Result) Bagi Tujuan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Ke Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-606(37) 16 Januari 2015
9. Surat Makluman Penggunaan Keputusan Peperiksaan Percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Bagi Tujuan Pengambilan Pelajar Ke Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-606(36) 16 Januari 2015
10. Penangguhan Penguatkuasaan Syarat Kelayakan Masuk Peringkat Diploma Menggunakan SPM Dengan 5 Kredit Bagi Standard Program Sains Perubatan Dan Kesihatan Surat Makluman JPT/GS1000-617(7) 31 Disember 2014
11. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
12. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
13. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta,Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 2/2010Pemberitahuan Berhubung Dengan Syarat Kelayakan Baru Kemasukan Ke Pengajian Program Diploma Kejururawatan Surat Pekeliling JPT/BPP(U)1000-800/Jld.3(15) 12 Mei 2010
Akreditasi & Jam Kredit
1. Pemakluman Berkenaan Penambahbaikan Dasar Pindah Kredit Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(9) 19 Ogos 2016
2. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2014- Bil. 3/2015 Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(8) 18 Ogos 2016
3. Pemakluman Berkaitan Dasar Pindah Kredit Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(44) 23 Mei 2016
4. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
5. Pemakluman Mengenai Pemakaian Kerangka Kelayakan Malaysia / Malaysian Qualification Framework (MQF) Bagi Program Badan Persijilan Surat Makluman JPT/GS1000-37Jld.3(51) 26 Mac 2013
6. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
7. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 1/2010Pemberitahuan Berhubung Dengan Jumlah Jam Kredit Untuk Bergraduat Bagi Semua Program Pengajian Yang Ditawarkan Secara Kerjasama Dengan IPT Luar Negara Surat Pekeliling JPT/BPP(U)1000-800/Jld.2(82) 2 Mac 2010
8. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.8/2003Keperluan Mendapatkan Taraf Akreditasi Bagi Semua Kursus Pengajian Yang Diluluskan Kepada Universiti Swasta, Kolej Universiti dan Kampus Cawangan Universiti Luar Negara Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(61) 8 November 2003
Accreditation of Prior Experiental Learning (APEL)
1. Pemakluman Keputusan Mesyuarat Kajian Semula Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti KPT-MQA Bil. 3/2015: Pemansuhan Kuota Pemgambilan Pelajar Melalui Accreditation Of Prior Experiental Learning (APEL) Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(37) 23 Februari 2016
2. Pekeliling Pengurusan Pengajian Tinggi Swasta (PPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 2/2015Penggantian Syarat Kemasukan Terbuka Dengan Syarat Kemasukan Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation Of Prior Experiental Learning – APEL) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(41) 6 April 2015
3. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
4. Pekeliling Mengenai Penerimaan Kelayakan Melalui Pengakreditan Pembelajaran Sepanjang Hayat (Accreditation Of Prior Experiental Learning, APEL) Sebagai Kelayakan Masuk Program Bagi Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(29) 22 Julai 2013
Pengiktirafan
1. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (KPK) Bil. 15/2012: Senarai Ijazah Lanjutan Kepakaran Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Dalam Pelbagai Disiplin Perubatan Dan Pergigian (Semakan Pada Mac 2012) Surat Pekeliling JPT/GS1000-606(48) 27 April 2012
Unified Examination Certificate (UEC)
1. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
2. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2/2004Kelayakan dan Kedudukan 'Unified Examination Certificate (UEC)' Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.3(6) 19 Mac 2004
Malaysian University English Test (MUET)
1. Surat Pekeliling Timbalan Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Pekeliling Dasar Malaysian University English Test (MUET) Surat Pekeliling KP(JPS)5195/US/48(52) 11 Oktober 2004
National Education Code (NEC)
1. Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2010 Kementerian Pengajian TinggiGaris Panduan Penggunaan National Education Code (NEC) Bagi Semua Jabatan, Bahagian, Agensi, Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Politeknik Dan Kolej Komuniti Di Bawah Kementerian Pengajian Tinggi Pekeliling KPT.R.100-2/1/1(12) 1 Julai 2010
Sijil No Objection Certification (NOC)
1. Penjelasan Mengenai Surat Pekeliling Sijil No Objection Certificate (NOC) Ke Atas Pelajar-Pelajar Dari Negara Sub Sahara Surat Makluman JPT/GS1000-606(33) 6 Ogos 2014
2. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 5/2010Mewajibkan Syarat Sijil No Objection Certification (NOC) Ke Atas Pelajar-Pelajar Dari Negara Sub-Sahara Pekeliling JPT/GS1000-606(13) 30 September 2010
Open & Distance Learning (ODL)
1. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
Jawatan Profesor & Profesor Madya
1. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 6/2007Pemberitahuan Berhubung Kriteria Dan Proses Pelantikan Ke Jawatan Profesor Dan Profesor Madya Di Universiti Dan Kolej Universiti Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(11) 13 September 2007
Penganugerahan & Graduasi
1. Larangan Penganugerahan Exit Award/ Fallback Degree Oleh Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(32) 17 Disember 2015
2. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
3. Pekeliling Pentadbiran Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysi Bil. 1/2011Majlis Konvokesyen Dan Penganugerahan Skrol Sijil/Diploma/Ijazah Kepada Graduan Yang Berjaya Menamatkan Pengajian Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Pekeliling JPT/GS1000-606(43) 23 Disember 2011
Pengesanan Graduan
1. Surat Pekeliling Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 7/2007Pemberitahuan Berhubung Sistem Pengesanan Graduan Kementerian Pengajian Tinggi Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(12) 3 Januari 2008
Moratorium
1. Pekeliling Pengemaskinian Dasar Kerjasama Kursus Pengajian Di IPTS Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.2(1) 12 April 2017
2. Pekeliling Moratorium Ke Atas Penubuhan IPTS Berstatus Universiti Kolej Universiti dan Kolej yang Baharu Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.2(2) 10 April 2017
3. Pemakluman Moratorium Program Perubatan Baharu Di Instituisi Pendidikan Tinggi Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(14) 23 Februari 2017
4. Pekeliling Perlanjutan Tempoh Moratorium Separa Penubuhan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Berstatus Universiti, Kolej Universiti Dan Kolej Yang Baru (Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Bil.1/2015) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(42) 10 April 2015
5. Pemakluman Mengenai Pelaksanaan Moratorium Penawaran Program Sijil Siswazah & Diploma Siswazah Baharu Surat Makluman JPT/GS1000-606Jld.1(22) 14 Jun 2013
6. Pekeliling Pengurusan Pengajian Tinggi Swasta (PPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 1/2013Moratorium Penubuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Baharu Pekeliling JPT/GS1000-606(14) 20 Mac 2013
Sijil Siswazah & Diploma Siswazah
1. Penawaran Program Sijil Siswazah Dan Diploma Siswazah Oleh Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(22) 20 Ogos 2015
2. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
3. Pekeliling Mengenai Penggunaan Standard Sijil Siswazah Dan Diploma Siswazah Untuk Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) Berstatus Terbuka Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(28) 22 Julai 2013
PTPTN
1. Hebahan Pekeliling PTPTN Bilangan 1 Tahun 2014: Penurunan Jumlah Pembiayaan Dan Penggunaan Data Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) Sebagai Kaedah Tapisan Penentuan Kelayakan Jumlah Pembiayaan Surat Makluman JPT/GS1000-606(35) 15 Disember 2014
Cukai Barang & Perkhidmatan (GST)
1. Penurunan Kuasa Menandatangani Sijil Pelepasan Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (CBP), Butiran 5(c), Perintah CBP (Pelepasan) (Pindaan (No.2) 2015) Surat Makluman JPT/GS1000-37Jld.7(25) 1 April 2016
e-IPTS
1. Arahan Pengemaskinian Maklumat Dalam Sistem e-IPTS Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-2/3Jld.(61) 13 Julai 2017
2. Surat Pelaksanaan Permohonan Secara Atas Talian Melalui Sistem e-IPTS Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-2/3Jld.(40) 28 Mac 2017
3. Pengemaskinian Maklumat Oleh Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Dalam Sistem e-IPTS Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-2/3Jld.(39) 14 Februari 2017
Pusat Wilayah
1. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
Pelaksanaan Program & Pengawalseliaan Kementerian/Jabatan
1. Arahan Penangguhan Serta Merta Aktiviti Di Hutan Rekreasi Kepada Semua Institut Pendidikan Tinggi (IPT) Di Malaysia Surat Makluman JPT.S(BHEPP)2000/011/023/2Jld.3(4) 18 Mei 2017
2. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017