BIL  KATEGORI  BIL TAJUK  MEDIUM  NO. RUJUKAN  TARIKH DIKELUARKAN 
1. Kompaun 1. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pengajian Tinggi Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2/2000
Pemberitahuan Pelaksanaan Pengkompaunan Kesalahan Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996
Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/(33) 31 Mac 2000
2. Pengiklanan 2. Surat Peringatan Kepada Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia BIL.1/2001 Surat Makluman KP(JPS)5181/01/02/Jld.3(14) 10 Februari 2004
3. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 1/2001Garis Panduan Pengiklanan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(1) 14 Februari 2001
4. Surat Penjelasan Kepada Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.3/2000Garis Panduan Pengiklanan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Surat Makluman KP(JPS)5181/01/02/(53) 16 Oktober 2000
5. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 3/2000Garis Panduan Pengiklanan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Bawah Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/(34) 31 Mac 2000
3. Mata Pelajaran Wajib (MPW) & Mata Pelajaran Umum (MPU)         6. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2014- Bil. 3/2015 Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(8) 18 Ogos 2016
7. Surat Makluman Kebenaran Melaksanakan Matapelajaran Pengajian Umum (MPU) Oleh Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Selepas Mendapat Kelulusan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Surat Makluman JPT/GS1000-610Jld.3(13) 16 Januari 2014
8. Penjelasan Mengenai Pekeliling Penyelarasan Kursus Mata Pelajaran Wajib Di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-606Jld.1(30) 22 Julai 2013
9. Pekeliling Pengurusan Pengajian Tinggi Swasta (PPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 2/2013Penyelarasan Kursus Mata Pelajaran Wajib Di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(25) 27 Jun 2013
10. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
11. Surat Pekeliling Pentadbiran Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil.4/2005Pemberitahuan Berhubung Pengendalian Kursus Mata Pelajaran Hubungan Etnik di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(6) 15 Disember 2005
12. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Bil.2/2005Pemberitahuan Berhubung Pengecualian Pelaksanaan Mata Pelajaran Wajib ke Atas Pelajar Bukan Warganegara Malaysia di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(5) 30 November 2005
13. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1/2004Pengecualian Mata Pelajaran Wajib Sebagai Prasyarat Penganugerahan Sijil, Diploma Atau Ijazah Bagi Pelajar Program Kerjasama Institusi Pendidikan Tinggi Awam Dengan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.3(1) 5 Februari 2004
14. Surat Pekeliling Pentadbiran JPS Bil.6/2000Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Kebangsaan dan Mata Pelajaran Wajib Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/(73) 19 Disember 2000
4. Fi Pemprosesan & Kelulusan 15. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 4/2010Mengetepikan Sepenuhnya Fi Permohonan Untuk Mengendalikan Kursus Pengajian dan Kursus Pengajian Tambahan, dan Mengurangkan Sebahagian Fi Permohonan Kelulusan dan Membaharui Kelulusan Mengendalikan Kursus Pengajian di IPTS Pekeliling JPT/GS1000-606(16) 21 Oktober 2010
16. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2/2001Pewartaan dan Penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (Pengendalian Kursus Pendidikan) (Pindaan) 2001 Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(3) 27 Februari 2001
5. Yuran Pengajian 17. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
18. Pemakluman Mengenai Polisi Pemulangan Yuran (Fee Refund Policy) Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-600Jld.1(2) 3 Januari 2014
6. Pendaftaran Institusi 19. Surat Pekeliling Pentadbiran JPS Bil.3/2001Pendaftaran Institusi Pendidikan Swasta (IPS) Dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(12) 22 Jun 2001
7. Pelaksanaan Akta 555 20. Arahan Penguatkuasaan Seksyen 12(1)(a) Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 (Akta 555) Surat Makluman JPT/BPP(P)1000-750Jld.11(20) 23 Oktober 2013
21. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1/2002Peringatan Tentang Keperluan Mematuhi Peruntukan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(  ) 4 Februari 2002
8. Pelajar & Tenaga Pengajar Antarabangsa           22. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(20) 17 Februari 2017
23. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
24. Makluman Pengecualian Pemeriksaan Kesihatan Pra-Ketibaan Bagi Pelajar Antarabangsa Yang Mengikuti Program Mobiliti Kurang Daripada 12 Bulan Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.6(25) 30 Jun 2016
25. Makluman Pengecualian Pemeriksaan Kesihatan Pra-Ketibaan Bagi Pelajar Antarabangsa Yang Mengikuti Program Mobiliti Kurang Daripada 12 Bulan Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.6(16) 3 Jun 2016
26. Garis Panduan Permohonan Pas Pelajar Antarabangsa Ke Institusi Pendidikan Tinggi Di Malaysia Garis Panduan KPT 600-1/9/1(2) 11 Mac 2016
27. Makluman Kemudahan Pas Pelajar Kepada Warganegara Yemen Berikutan Ketidakstabilan Negara Yemen Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.5(42) 23 Februari 2016
28. Makluman Pengecualian Pemeriksaan Kesihatan Pra-Ketibaan Bagi Pelajar Antarabangsa Yang Mengikuti Program Mobiliti Kurang Daripada 12 Bulan Dan Pengecualian Menjalani Ujian X-Ray Bagi Pelajar Wanita Yang Mengandung Surat Makluman JPT(BEM)1001/016/046Jld.5(29) 29 Januari 2016
29. Penyelarasan Pemberian Autonomi Pengambilan Pelajar Dan Tenaga Pengajar Asing Bagi Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-607Jld.16(205) 29 Januari 2016
30. Syarat Kompetensi Bahasa Inggeris Bagi Pelajar Antarabangsa Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Di Malaysia Surat Makluman JPT/GS1000-753Jld.3(15) 12 April 2016
31. Penjelasan Mengenai Status Kursus Dalam Kriteria Pengambilan Pelajar Antarabangsa Surat Makluman JPT/BPP(E)1000-652/1(31) 9 Disember 2009
32. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 1/2009Kriteria Baru Memperakukan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Untuk Mengambil Pelajar Antarabangsa Dan Pembaharuan Kelulusan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Pekeliling JPT/GS1000-606(2) 28 September 2009
33. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Jabatan Pengurusan IPT, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 6/2006Pemberitahuan Berhubung Syarat-Syarat Tambahan Untuk Permohonan Merekrut Pelajar Antarabangsa Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(10) 28 November 2006
34. Permohonan Untuk Merekrut Pelajar Antarabangsa Ke Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Untuk Diperakukan Kepada Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri (KHEDN) Surat Makluman KPT(JPS)100-4/2(2) 7 Februari 2006
35. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.6/2002Pemberitahuan Pelaksanaan Garis Panduan Dan Buku Kod Amalan Etika Perekrutan Pelajar Antarabangsa Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(47) 19 September 2002
36. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.5/2002Dasar Pengambilan Pelajar Asing (Antarabangsa) Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta dan Institusi Pendidikan Swasta Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(42) 29 Jun 2002
37. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.4/2002Dasar Pengambilan/Penempatan Pakar/Pegawai/Guru-guru Bukan Warganegara di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta/Institusi Pendidikan Swasta Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(  ) 18 Februari 2002
9. Pengendalian Kursus Pengajian/Program               38. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
39. Pemakluman Mengenai Pemansuhan Mesyuarat Saringan Awal Kursus Pengajian/ Program Baharu Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(18) 21 Disember 2016
40. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2014- Bil. 3/2015 Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(8) 18 Ogos 2016
41. Pemakluman Berkenaan Larangan Mengambil Pelajar Bagi Kursus Pengajian Yang Tidak Diperbaharui Kelulusan Pengendalian Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(39) 7 Mac 2016
42. Pemakluman Mengenai Hala Tuju 3- Laporan Penilaian Semula Program Sarjana Muda Perakaunan Institusi Pendidikan Tinggi 2013 Surat Makluman JPT/GS1000-606Jld.1(60) 7 Januari 2016
43. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
44. Pekeliling Sektor Pengurusan, Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 1/2012Penyampaian Notis Niat Ketua Pendaftar Bagi Mengkenselkan Perakuan Pendaftaran Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Yang Hanya Mengendalikan Kursus Jangka Pendek Di Bawah Seksyen 55 Akta Institusi Pengajian Tinggi Swasta 1996 (akta 555) Pekeliling JPT/GS1000-606(50) 29 Mei 2012
45. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
46. Pemansuhan Perakuan Tahap Minimum Kursus Pengajian Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Makluman JPT/GS1000-606(29) 26 Januari 2011
47. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 3/2010Moratorium Penawaran Kursus Kejururawatan Peringkat Diploma Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Pekeliling JPT/GS1000-606(11) 30 September 2010
48. Peringatan Tentang Tarikh Tamat Pengendalian Kursus Pengajian Surat Makluman JPT/BPP1000-4/1(1) 29 Oktober 2009
49. Surat Pekeliling Pentadbiran Institusi Pengajian Tinggi Swasta,Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 3/2007Pemberitahuan Berhubung Penawaran Program Pengajian Undang-Undang Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(13) 23 Julai 2007
50. Surat Pekeliling Pentadbiran Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 5/2006Pemberitahuan Berhubung Moratorium Penawaran Kursus Perubatan Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(8) 2 Oktober 2006
51. Surat Pekeliling Pertadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Bil. 4/2006 Pemberitahuan berhubung Pindaan Dasar bagi Penawaran Kursus Pengajian Di IPTS Bertaraf Universiti dan Kolej Universiti Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(9) 16 Oktober 2006
52. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Bil.1/2005Pemberitahuan Berhubung Pindaan Dasar Bagi Penawaran Kursus Pengajian Secara Program 3+0/4+0 dengan Institusi Pendidikan Tinggi Luar Negara Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4(4) 30 November 2005
53. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.5/2003Pemberitahuan Berhubung Pengendalian Kursus Tahap Sijil Di IPTS Bertaraf Universiti/ Kolej Universiti/ Kampus Cawangan Universiti Luar negara Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(62) 8 November 2003
10. Syarat Kelayakan Kemasukan 54. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
55. Penguatkuasaan Syarat Kelayakan Masuk Peringkat Diploma Menggunakan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) Dengan 5 Kredit Bagi Program Sains Perubatan Dan Kesihatan Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(47) 7 Jun 2016
56. Penangguhan Penguatkuasaan Syarat Kelayakan Masuk Peringkat Diploma Menggunakan Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM) Dengan 5 Kredit Bagi Program Sains Perubatan Dan Kesihatan Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(15) 5 April 2015
57. Pemakluman Mengenai Syarat Kelayakan Minimum Khas Kemasukan Baharu Bagi Program Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak Bagi Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-617(10) 19 Januari 2015
58. Surat Makluman Penggunaan Keputusan Ramalan Peperiksaan (Forecast Result) Bagi Tujuan Pengambilan Pelajar Antarabangsa Ke Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-606(37) 16 Januari 2015
59. Surat Makluman Penggunaan Keputusan Peperiksaan Percubaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Bagi Tujuan Pengambilan Pelajar Ke Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-606(36) 16 Januari 2015
60. Penangguhan Penguatkuasaan Syarat Kelayakan Masuk Peringkat Diploma Menggunakan SPM Dengan 5 Kredit Bagi Standard Program Sains Perubatan Dan Kesihatan Surat Makluman JPT/GS1000-617(7) 31 Disember 2014
61. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
62. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
63. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta,Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 2/2010Pemberitahuan Berhubung Dengan Syarat Kelayakan Baru Kemasukan Ke Pengajian Program Diploma Kejururawatan Surat Pekeliling JPT/BPP(U)1000-800/Jld.3(15) 12 Mei 2010
11. Akreditasi & Jam Kredit 64. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2014- Bil. 3/2015 Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(8) 18 Ogos 2016
65. Pemakluman Berkenaan Penambahbaikan Dasar Pindah Kredit Surat Makluman JPT.S(A)2000/016/015/05(9) 19 Ogos 2016
66. Pemakluman Berkaitan Dasar Pindah Kredit Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(44) 23 Mei 2016
67. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
68. Pemakluman Mengenai Pemakaian Kerangka Kelayakan Malaysia / Malaysian Qualification Framework (MQF) Bagi Program Badan Persijilan Surat Makluman JPT/GS1000-37Jld.3(51) 26 Mac 2013
69. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
70. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 1/2010Pemberitahuan Berhubung Dengan Jumlah Jam Kredit Untuk Bergraduat Bagi Semua Program Pengajian Yang Ditawarkan Secara Kerjasama Dengan IPT Luar Negara Surat Pekeliling JPT/BPP(U)1000-800/Jld.2(82) 2 Mac 2010
71. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.8/2003Keperluan Mendapatkan Taraf Akreditasi Bagi Semua Kursus Pengajian Yang Diluluskan Kepada Universiti Swasta, Kolej Universiti dan Kampus Cawangan Universiti Luar Negara Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.2(61) 8 November 2003
12. Accreditation Of Prior Experiental Learning (APEL) 72. Pemakluman Keputusan Mesyuarat Kajian Semula Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti KPT-MQA Bil. 3/2015: Pemansuhan Kuota Pemgambilan Pelajar Melalui Accreditation Of Prior Experiental Learning (APEL) Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(37) 23 Februari 2016
73. Pekeliling Pengurusan Pengajian Tinggi Swasta (PPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 2/2015Penggantian Syarat Kemasukan Terbuka Dengan Syarat Kemasukan Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation Of Prior Experiental Learning – APEL) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(41) 6 April 2015
74. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
75. Pekeliling Mengenai Penerimaan Kelayakan Melalui Pengakreditan Pembelajaran Sepanjang Hayat (Accreditation Of Prior Experiental Learning, APEL) Sebagai Kelayakan Masuk Program Bagi Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(29) 22 Julai 2013
13. Pengiktirafan 76. Surat Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia (KPK) Bil. 15/2012: Senarai Ijazah Lanjutan Kepakaran Yang Diiktiraf Oleh Kerajaan Dalam Pelbagai Disiplin Perubatan Dan Pergigian (Semakan Pada Mac 2012) Surat Pekeliling JPT/GS1000-606(48) 27 April 2012
14. Unified Examination Certificate (UEC) 77. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2011 - 3/2011 Surat Makluman JPT(A) 1000/001/013/05(17) 27 Mac 2012
78. Surat Pekeliling Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.2/2004Kelayakan dan Kedudukan 'Unified Examination Certificate (UEC)' Surat Pekeliling KP(JPS)5181/01/02/Jld.3(6) 19 Mac 2004
15. Malaysian University English Test (MUET) 79. Surat Pekeliling Timbalan Ketua Pendaftar Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pendidikan Malaysia Pekeliling Dasar Malaysian University English Test (MUET) Surat Pekeliling KP(JPS)5195/US/48(52) 11 Oktober 2004
16. National Education Code (NEC) 80. Pekeliling Pentadbiran Bilangan 3 Tahun 2010 Kementerian Pengajian TinggiGaris Panduan Penggunaan National Education Code (NEC) Bagi Semua Jabatan, Bahagian, Agensi, Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA), Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS), Politeknik Dan Kolej Komuniti Di Bawah Kementerian Pengajian Tinggi Pekeliling KPT.R.100-2/1/1(12) 1 Julai 2010
17. Sijil No Objection Certification (NOC) 81. Penjelasan Mengenai Surat Pekeliling Sijil No Objection Certificate (NOC) Ke Atas Pelajar-Pelajar Dari Negara Sub Sahara Surat Makluman JPT/GS1000-606(33) 6 Ogos 2014
82. Pekeliling Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 5/2010Mewajibkan Syarat Sijil No Objection Certification (NOC) Ke Atas Pelajar-Pelajar Dari Negara Sub-Sahara Pekeliling JPT/GS1000-606(13) 30 September 2010
18. Open and Distance Learning (ODL) 83. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
19. Jawatan Profesor Dan Profesor Madya 84. Surat Pekeliling Pentadbiran, Sektor Pengurusan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 6/2007Pemberitahuan Berhubung Kriteria Dan Proses Pelantikan Ke Jawatan Profesor Dan Profesor Madya Di Universiti Dan Kolej Universiti Swasta Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(11) 13 September 2007
20. Penganugerahan & Graduasi 85. Larangan Penganugerahan Exit Award/ Fallback Degree Oleh Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(32) 17 Disember 2015
86. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
87. Pekeliling Pentadbiran Sektor Pengurusan IPTS, Jabatan Pengajian Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysi Bil. 1/2011Majlis Konvokesyen Dan Penganugerahan Skrol Sijil/Diploma/Ijazah Kepada Graduan Yang Berjaya Menamatkan Pengajian Di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Pekeliling JPT/GS1000-606(43) 23 Disember 2011
21. Pengesanan Graduan 88. Surat Pekeliling Institusi Pendidikan Tinggi Swasta, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 7/2007Pemberitahuan Berhubung Sistem Pengesanan Graduan Kementerian Pengajian Tinggi Surat Pekeliling KPT(JPS)100-4/2(12) 3 Januari 2008
22. Moratorium 89. Pemakluman Moratorium Program Perubatan Baharu Di Instituisi Pendidikan Tinggi Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(14) 23 Februari 2017
90. Pekeliling Perlanjutan Tempoh Moratorium Separa Penubuhan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Berstatus Universiti, Kolej Universiti Dan Kolej Yang Baru (Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Bil.1/2015) Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(42) 10 April 2015
91. Pemakluman Mengenai Pelaksanaan Moratorium Penawaran Program Sijil Siswazah & Diploma Siswazah Baharu Surat Makluman JPT/GS1000-606Jld.1(22) 14 Jun 2013
92. Pekeliling Pengurusan Pengajian Tinggi Swasta (PPTS), Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Bil. 1/2013Moratorium Penubuhan Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) Baharu Pekeliling JPT/GS1000-606(14) 20 Mac 2013
93. Pekeliling Moratorium Ke Atas Penubuhan IPTS Berstatus Universiti Kolej Universiti dan Kolej yang Baharu Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.2(2) 10 April 2017
94. Pekeliling Pengemaskinian Dasar Kerjasama Kursus Pengajian Di IPTS Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.2(1) 12 April 2017
23. Sijil Siswazah dan Diploma Siswazah 95. Penawaran Program Sijil Siswazah Dan Diploma Siswazah Oleh Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/GS1000-617Jld.1(22) 20 Ogos 2015
96. Surat Makluman Berkenaan Dasar Jaminan Kualiti Yang Diputuskan Melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan Kualiti Bil. 1/2012- Bil. 3/2013 Surat Makluman JPT/GS1000-617(30) 23 Mei 2014
97. Pekeliling Mengenai Penggunaan Standard Sijil Siswazah Dan Diploma Siswazah Untuk Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) Berstatus Terbuka Pekeliling JPT/GS1000-606Jld.1(28) 22 Julai 2013
24. PTPTN 98. Hebahan Pekeliling PTPTN Bilangan 1 Tahun 2014: Penurunan Jumlah Pembiayaan Dan Penggunaan Data Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) Sebagai Kaedah Tapisan Penentuan Kelayakan Jumlah Pembiayaan Surat Makluman JPT/GS1000-606(35) 15 Disember 2014
25. Cukai Barang Dan Perkhidmatan (GST) 99. Penurunan Kuasa Menandatangani Sijil Pelepasan Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (CBP), Butiran 5(c), Perintah CBP (Pelepasan) (Pindaan (No.2) 2015) Surat Makluman JPT/GS1000-37Jld.7(25) 1 April 2016
26. e-IPTS 100. Pengemaskinian Maklumat Oleh Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Dalam Sistem e-IPTS Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-2/3Jld.(39) 14 Februari 2017
27. Pusat Wilayah 101. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017
28. Pelaksanaan Program & Pengawalseliaan Kementerian/Jabatan 102. Pemakluman Mengenai Keputusan Dasar-dasar Baharu Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) Surat Makluman JPT/BPP(K)1000-753Jld.3(19) 27 Januari 2017