VISI

Kecemerlangan dalam pendidikan tinggi untuk kesejahteraan insan.

MISI

Memastikan pendidikan tinggi berkualiti untuk mencapai keunggulan global.

DASAR KUALITI

Kami beriltizam untuk menyediakan perkhidmatan berkualiti yang bertaraf dunia kepada pemegang taruh melalui pemerkasaan pengurusan kualiti ke arah keunggulan global.

NILAI BERSAMA

J - Adil / Saksama
P - Profesional
T - Berbakat

Ikuti kami di media sosial rasmi:

©2020 Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pangajian Tinggi. Hak Cipta Terpelihara