Purata Nilai Gred Kumulatif Bersepadu (iCGPA)

Lonjakan 1: Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang

 

Inisiatif A2: Pentaksiran Bersepadu

Dalam merealisasikan Lonjakan 1: Graduan Holistik, Berciri Keusahawanan dan Seimbang di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) - PPPM(PT), iCGPA telah dirangka sebagai satu mekanisme pentaksiran dan pelaporan pencapaian pelajar. iCGPA adalah satu mekanisme bersepadu pentaksiran, pelaporan pencapaian dan pembangunan pelajar yang mengambil kira peningkatan adab, keilmuan dan keupayaan mereka. Pelaporan ini memperlihatkan pencapaian atribut yang dihasratkan melalui enam aspirasi pelajar dalam PPPM (PT) dan lapan domain hasil pembelajaran Kerangka Kelayakan Malaysia. Ia merupakan sistem pentaksiran bersepadu yang bertujuan untuk membantu pelbagai pihak berkepentingan membuat keputusan atau merancang langkah penambaikan. Mekanisme ini bertujuan untuk memacu pembangunan dan penjajaran dalam reka bentuk, penyampaian dan pentaksiran kurikulum di peringkat program dan peringkat kursus agar menfokuskan pengalaman pembelajaran pelajar ke arah pembangunan insan yang holistik dan seimbang.

Pelan Tindakan Pelaksanaan Inisiatif

Fasa 1 (2015) - Mempelopori pembangunan kaedah penilaian bersepadu yang dimulakan oleh IPT perintis.
Fasa 2 (2016-2020) - Melancarkan dan menerapkan sistem penilaian bersepadu.
Fasa 3 (2021-2025) - Menambah baik rangka kerja penilaian bersepadu merentas semua IPT awam dan swasta.

Pelaporan iCGPA Universiti Awam Ogos 2016
Universiti Awam Pelaporan iCGPA (PDF)
Universiti Malaysia Pahang (UMP) Data
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Data
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Data
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Data
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Data
Pelaporan iCGPA Universiti Awam September 2016
Universiti Awam Pelaporan iCGPA (PDF)
Universiti Malaysia Pahang (UMP) Data
Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Data
Universiti Teknologi Mara (UiTM) Data
Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Data
Universiti Malaysia Kelantan (UMK) Data
1. BUKU PANDUAN RUBRIK iCGPA
2. Rubrik PNGK Bersepadu iCGPA - Panduan Pentaksiran Hasil Pembelajaran
3. Pamphlet iCGPA - English version | Pamphlet iCGPA - versi Bahasa Melayu
  • Hits: 822

Ikuti kami di media sosial rasmi:

©2020 Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pangajian Tinggi. Hak Cipta Terpelihara