MyGRANTS

MyGRANTS UNTUK PENYELIDIK

MyGRANTS direkabentuk dan dibangunkan untuk memudahkan penyelidik dalam urusan dan aktiviti penyelidikan. Diantara perkhidmatan yang disediakan melalui MyGRANTS kepada seluruh penyelidik khususnya penyelidik dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah seperti berikut: 
1. Menyediakan one-stop-center untuk pengurusan geran penyelidikan yang disediakan oleh KPM iaitu di bawah Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) yang meliputi modul-modul berikut : 

2. Geran-geran yang boleh dimasukkan melalui MyGRANTS adalah seperti berikut: 

Dengan penggunaan MyGRANTS ini serta komitmen dan sokongan padu penyelidik serta semua pihak yang terlibat dengan penyelidikan termasuk Pusat Pengurusan Penyelidikan IPT(RMC) dan Panel Penilai , penyelidik akan lebih mudah berkomunikasi, berurusan dan mendapatkan maklumat terkini dengan cepat dan tepat, dengan itu akan merangsang lebih banyak hasil-hasil penyelidikan yang lebih berkualiti dari masa ke semasa bagi mencapai visi, misi dan hasrat Kementerian dan Negara.

Klik pada pautan untuk maklumat yang lebih lanjut berKAITAN MyGrants: http://mygrants.gov.my/main.php