Zon EKSA

Bil. Bahagian/Zon Aras
1. Bahagian Khidmat Pengurusan (BKP) 9
2. Bahagian Governan IPTA(BGA) 8
3. Bahagian Governan IPTS(BGS) 8
4. Bahagian Kolaborasi Industri dan Masyarakat (BKIM) 7
5. Bahagian Kecemerlangan Penyelidikan IPT (BPKI) 7
6. Pusat Sitasi Dan Infometrik (PSI) 7
7. Bahagian Penguatkuasaan dan Inspektorat (BPI) 5
8. Bahagian Standard Swasta (BSS) 5
9. Bahagian Mahasiswa Holistik (BMS) 5
10. Bahagian Education Malaysia (BEM) 4
11. Bahagian Kecemerlangan Akademik (BKA) 4
12. Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA (BKPA) 4
  • Hits: 923

Ikuti kami di media sosial rasmi:

©2020 Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pangajian Tinggi. Hak Cipta Terpelihara